• Communities for Development voor het MKB

Projectbeschrijving

Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) is gevestigd op de Brightlands Chemelot Campus in Zuid-Limburg en opgericht in het kader van het topsectorenbeleid in Nederland. Het is zowel een Centre of Experise (CoE) als een centrum voor innovatief vakmanschap (CIV). De concrete opdracht hierbij voor CHILL, is het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven (meer en beter opgeleide studenten en professionals), om hiermee de innovatiekracht te versterken van de sector Chemie. De Founding Fathers van CHILL zijn DSM, SABIC, UM, ZUYD, ARCUS en Leeuwenborgh.

De kracht van CHILL zit in de koppeling van studenten in opleiding aan vraagstukken vanuit het bedrijfsleven. Dit in een omgeving die oplossingen kan genereren met behulp van zogenaamde Communities for Development (CfD’s). In dit project wordt een plan gepresenteerd om deze werkwijze verder uit te breiden naar een breed netwerk van MKB-bedrijven. De methodiek van de CfD’s werkt, zoals aangetoond in een viertal CfD’s die voor het grootbedrijf en het MKB, zijn uitgevoerd. De MKB bedrijven zien de win-win situatie,  maar lopen tegen een financiële drempel aan voor dit type pre-competitief onderzoek met een hoog risicoprofiel. Noodzaak is om de financiële drempel voor de MKB’er zo laag mogelijk te houden, zodat meer MKB’ers geholpen kunnen worden met hun innovaties en daarmee gebouwd kan worden aan een Track Record.

Door middel van de deze CfD’s worden studenten excellent opgeleid en sluiten zij adequaat aan op de Human Capital vraag vanuit het bedrijfsleven. In de CfD’s doen zij ervaring op met vakinhoudelijk gestuurd labwerk (innovatie vraag vanuit de bedrijven) en de 21st century skills. Medewerkers van de onderwijsinstellingen en de MKB bedrijven participeren in de CfD’s en worden zo bijgeschoold en geprofessionaliseerd. De algemene doelstelling van het project is op de eerste plaats het onderling samenwerken van onderwijsinstellingen, studenten en het MKB in een open innovatiesysteem te bevorderen. Hiermee wordt de aansluiting onderwijs-bedrijfsleven vergroot. Verder wil CHILL met dit project gekwalificeerd Bèta-personeel opleiden voor de topsectoren Chemie & Materialen, Biobased economy, High Tech Systems en Maintenance. De R&D functie van het MKB binnen de topsectoren Chemie & Materialen, Biobased economy, High Tech Systems en Maintenance wordt met het project ondersteund, o.a. door leven lang leren.