OPZuid-voorlichtingsbijeenkomst over nieuwe openstelling ‘Bevordering duurzame energie’ in Vlissingen 17 juni 2019

Ook Europese subsidie voor uw innovatieve project?

Bent u actief op het gebied van innovatieve verduurzaming en energie? Dan kunt u misschien gebruik maken van Europese middelen.

Subsidieprogramma OPZuid stelt vanaf 11 juni 2019 een call open om duurzame energie te bevorderen in de gebouwde omgeving. MKB-ondernemingen, bedrijven, kennisinstellingen, woningcorporaties, gemeenten en energiebedrijven in Zeeland worden uitgenodigd om projectaanvragen in te dienen die gefocust zijn op innovatieve oplossingen die duurzaam energieverbruik bevorderen.

Deze openstelling geldt van 11 juni 09:00 uur tot en met 27 september 2019 17:00 uur. Deze call beschikt over €8 miljoen subsidiebudget. Per project is maximaal 40% van de totale projectkosten subsidiabel, met een maximum van €1,5 miljoen.

Om aanvragers te begeleiden in het proces van idee naar aanvraag organiseren we regionale voorlichtingsbijeenkomsten in Zeeland op 17 juni a.s. en Noord-Brabant op 20 juni a.s.

Om u zo goed mogelijk voor te lichten over de subsidiemogelijkheden en u tips & tricks mee te geven bij het opstellen van uw projectaanvraag, organiseren wij een tweetal voorlichtingsbijeenkomsten op 17 en 20 juni a.s.

Zeeland
Datum: 17 juni
Tijd: van 15.00 tot 18.00 uur
Locatie: Dockwize, Edisonweg 41, Vlissingen

Programma
Het programma bestaat uit een plenair deel waarin o.a. uitleg wordt gegeven over het openstellingsproces, een workshop en een afsluitende netwerkborrel.

Nog vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze uitnodiging vragen, neem dan contact op met Stimulus Programmamanagement via 040 237 0100 of info@stimulus.nl.

Aanmelden
Let op: aanmelding voor deze bijeenkomst verloopt via de provincie Zeeland. U meldt zich voor de bijeenkomst in Zeeland op 17 juni 2019 aan door op uiterlijk 10 juni een mail te sturen naar europaloket@zeeland.nl en hierin aan te geven dat u komt. Om praktische redenen vragen wij u daarbij uw voorletter, naam, organisatie en uw mobiele telefoonnummer te vermelden.

Idee lampje
Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier