OPZuid-call 4F levert 25 nieuwe projectaanvragen op

Van 11 juni 2019 tot en met 27 september 2019, 17:00 uur, konden MKB-ondernemingen, bedrijven, kennisinstellingen, woningcorporaties, gemeenten en energiebedrijven in Zuid-Nederland financiering aanvragen binnen het thema ‘Bevordering van duurzame energie’ / ‘Koolstofarme economie (4F)’. De openstelling is populair gebleken: er zijn 25 projecten ingediend, waarbij in totaal voor meer dan € 24 miljoen subsidie is aangevraagd. Het subsidieplafond van de call bedraagt € 8 miljoen EFRO.

Wat gaat er nu gebeuren?
Alle ingediende projecten zijn beoordeeld als volledig. Alle binnen het OPZuid programma passende aanvragen worden 18 november 2019 ter beoordeling voorgelegd aan de Deskundigencommissie. Mogelijk wordt een aantal aanvragers verzocht een verhelderende toelichting te geven. Hierna zullen de aanvragers worden geïnformeerd of een project van voldoende kwaliteit is en vervolgens is gerankt binnen het subsidieplafond.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Stimulus Programmamanagement via het telefoonnummer 040 237 01 00.

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier