OPZuid-call 1B1 levert 20 nieuwe projectaanvragen op

Van 3 december 2018 tot en met 7 juni 2019, 17:00 uur, konden bedrijven binnen de topclusters Maintenance en Logistiek projecten indienen gericht op het thema  ‘Versterken van het innovatiesysteem’. Het loket is inmiddels gesloten.

De call is opnieuw onverminderd populair gebleken:

  • Er zijn 9 projecten gericht op Maintenance ingediend, waarbij in totaal voor meer dan € 6,5 miljoen EFRO-subsidie is aangevraagd. Het subsidieplafond van de call bedraagt € 5 miljoen EFRO.
  • Er zijn 11 projecten gericht op Logistiek ingediend, waarbij in totaal voor meer dan € 9,2 miljoen EFRO-subsidie is aangevraagd. Het subsidieplafond van de call bedraagt € 5 miljoen EFRO.

Wat gaat er nu gebeuren?
Alle ingediende projecten zijn beoordeeld als volledig. Alle binnen OPZuid passende aanvragen worden in juli 2019 voorgelegd aan de deskundigencommissie. Mogelijk wordt een aantal aanvragers verzocht een verhelderende toelichting te geven.  Hierna zullen de aanvragers worden geïnformeerd of hun project wordt gehonoreerd.

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier