Openstelling Koolstofarme Economie: Bevordering van Duurzame Energie per 11 juni 2019

Vandaag heeft het Comité van Toezicht van het OPZuid programma ingestemd met het advies van de Stuurgroep om het programma in juni opnieuw open te stellen voor projectaanvragen binnen het thema bevordering van duurzame energie. Dit betekent concreet dat er vanaf 11 juni 09:00 uur tot en met 27 september 17:00 uur aanvragen ingediend kunnen worden. De beschikbare EFRO-subsidie bedraagt 8 miljoen euro. Het EFRO-subsidiepercentage per project is maximaal 40 procent van de totale projectkosten, met een maximum van 1,5 miljoen euro.

Onder de volgende link vindt u een factsheet met beknopte informatie over de openstelling. Indien u interessante projectideeën hebt, denken wij graag met u mee over de wijze waarop deze ingepast kunnen worden in het programma.
Kent u binnen uw netwerk nog andere partijen die mogelijk geïnteresseerd zijn, dan vragen wij u de factsheet met hen te delen.

In juni zal tevens een voorlichtingsbijeenkomst plaats gaan vinden, waar u van harte welkom bent. Nadere informatie over deze bijeenkomst volgt zo snel mogelijk.

Hebt u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact op met Stimulus Programmamanagement of kijk op onze website.

bordje open
Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier