Nieuwe openstelling verwacht voor projecten op het gebied van duurzame energie en energiereductie

De Stuurgroep OPZuid heeft het Comité van Toezicht geadviseerd in te stemmen met een nieuwe OPZuid-call in het kader van doelstelling 4F Koolstofarme economie. Het voorstel is om het subsidieloket open te stellen van 2 december 2019 tot en met 25 mei 2020 en opnieuw te werken met een tendersysteem.

Evenals de vorige call, richt deze call zich op duurzame energie en energiereductie in de gebouwde omgeving. Met de gebouwde omgeving wordt een aaneengesloten gebied met hoofdzakelijk woon-, werk- of recreatiefunctie bedoeld. Demonstratieprojecten op bedrijventerreinen die een grote kennisdisseminatie-component hebben en gericht zijn op duurzame gebouwen zijn ook toegestaan.

Uitrollen en aanjagen van nieuwe technologieën

In het kader van dit specifieke doel stimuleert OPZuid de slimme uitrol van innovatieve technologieën,  instrumenten en niet-technologische aspecten, die zijn gericht op het bevorderen of aanwenden van koolstofarme technologieën. Projecten dragen bij aan duurzame energieproductie, energie-efficiëntie en energiebesparing. Zij doen dit als wegbereider en aanjager van een grootschalige toepassing in een later stadium.

Beschikbare subsidie

Het budget voor deze call bedraagt  € 7.781.302 EFRO-subsidie. De maximale EFRO-bijdrage per project bedraagt € 1.500.000.

Projecten indienen

Onder voorbehoud van instemming van het Comité van Toezicht en het besluit van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant als Managementautoriteit kunnen subsidieaanvragen vanaf maandag 2 december 2019 worden ingediend via de webportal van Stimulus Programmamanagement.

Nadere informatie over de invulling van de call, alsmede de gewijzigde subsidieregeling en bijbehorende bijlagen verwachten wij half november op deze website met u te kunnen delen.

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier