Het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid) wordt per 1 november opnieuw opengesteld voor de indiening van projecten in het kader van investeringsdoelstellingen 1B1 Versterking innovatiesysteem. Er is een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar voor deze call. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 1 november tot en met 29 februari 2016 via de EFRO-webportal.

Ruimere openstelling

De periode waarover ingediend kan worden is bij deze nieuwe openstelling ruimer dan bij de eerste openstelling het geval was. Hiermee wordt aanvragers de kans geboden om hun projectvoorstel vooraf door te spreken met Stimulus Programmamanagement, provinciale steunpunten of triple helix partijen. De verwachting is dat dit de kwaliteit van de aanvragen zal verhogen en daarmee de kans dat ze gehonoreerd kunnen worden.

Tendersystematiek

Er wordt opnieuw gewerkt met een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist, op grond van een onderlinge vergelijking van een aantal criteria. Voor de specifieke criteria verwijzen wij naar de Subsidieregeling. Aanvragen dienen uiterlijk op 29 februari 23.59 uur volledig en in het bezit te zijn van Stimulus Programmamanagement.

Versterking innovatiesysteem

Centraal staat het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse innovatiesysteem en het stimuleren van open innovatie door middel van bijvoorbeeld living labs en proeftuinen. Het subsidiepercentage is 35%.

Hieronder vindt u de subsidieregeling en de cofinancieringsregeling van de provincie Noord-Brabant. Een format van het nieuwe 1B1 Aanvraagformulier zal naar verwachting eind september op deze website beschikbaar zijn, zodat u weet wat u bij indiening via de EFRO-webportal kunt verwachten. Alle voor een projectaanvraag relevante bijlagen zijn op deze website te vinden op de pagina OPZuid-Documenten.

Focus op cross-overs

De inhoud van het OPZuid en deze tender wordt bepaald door de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3). De inhoudelijke focus ligt tijdens deze openstelling op innovaties vanuit de cross-overs tussen de drie internationale topclusters onderling( high tech systemen & materialen, chemie & materialen, agrofood & tuinbouw en uitgangsmaterialen) en tussen de vier nationale topclusters (biobased, logistiek, maintenance, life science & health) en de internationale topclusters.

De mogelijkheid bestaat om concept projectinitiatieven te laten toetsen op ontvankelijkheid, volledigheid en duidelijkheid. Wij adviseren u om daar tijdig gebruik van te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met een programmamanager van Stimulus Programmamanagement of de contactpersoon bij het provinciale OPZuid-steunpunt.