Geen zee is te hoog voor Aqua Valley Reloaded

Door de groeiende wereldbevolking stijgt de vraag naar dierlijk eiwit en omega 3-vetzuren. De huidige manier waarop mensen van deze voeding- en basisstoffen worden voorzien, zorgt voor grote problemen op het gebied van biodiversiteit en overbevissing. Om tot een oplossing te komen, slaan
Stichting Zeeschelp, Seafarm, Kingfish Zeeland, Phycom, Roem van Yerseke, Murre Technologies, Dutch Seaweed Group, SeaWeed-TECH en Hortimare de handen ineen binnen REACT-EU-project Aqua Valley Reloaded.

Voorloper op het gebied van aquacultuur
In Zeeland wordt al jaren gewerkt aan een duurzame, slimme en diervriendelijke manier van het kweken van aquacultuurproducten. De provincie is daarmee voorloper in deze landbouw- en voedingstransitie.

In 2017 staken de Zeeuwse aquacultuurondernemingen en verschillende kennisinstellingen de koppen voor het eerst bij elkaar. Binnen het OPZuid-project Aqua Valley werd de basis gelegd voor een kennisdelingsplatform. Samenwerking en kennisdeling zorgen voor sneller innoveren en het voorblijven van concurrentie. De afgelopen jaren is het experiment een groot succes gebleken en andere partijen staan in de rij om aan te sluiten bij het consortium.

Een nieuwe fase is aangebroken
Om veerkrachtig te herstellen van de coronacrisis, wordt door middel van REACT-EU-project Aqua Valley Reloaded een commerciële weg ingeslagen. Waar het accent in afgelopen jaren lag op kennisdeling en ontwikkeling, ligt het accent bij Aqua Valley Reloaded op kennisdeling en productie. Hiervoor wordt het consortium versterkt en verbreed, waarmee het werkveld nu algen-, schelpdier-, mariene platvis- en rondvis- en zeewierkweek beslaat.

Over REACT-EU
Onder de noemer REACT-EU stelt de Europese Unie binnen de lopende Europese regionale programma’s extra middelen beschikbaar voor een versneld en veerkrachtig economisch herstel van de regio’s na de coronacrisis. Van de Europese REACT-EU middelen gaat € 49,5 miljoen naar het lopende OPZuid-programma voor Zuid-Nederland. Momenteel zijn dertien Zeeuwse projecten goedgekeurd, voor een subsidiebedrag van € 6,7 miljoen. Dit project ontvangt €625.000,- aan financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Afbeelding bij REACT-EU project Aqua Valley Reloaded
Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2020

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag