Indien u een lopend OPZuid-project heeft, kunt u twee maal per jaar uw projectkosten declareren. Hiervoor dient u een voortgangsrapportage (VGR) in te dienen via de EFRO-webportal.

De data van indienen VGR, verschillen per openstelling, zoals u kunt zien in onderstaand schema. Hebt u bijvoorbeeld uw subsidieaanvraag ingediend binnen de eerste tender (april 2015), dan kunt u uw VGR voor 1 september of 1 maart indienen.

Tender Datum indienen VGR Datum indienen VGR
1B1 en 1B2 tender 1 (april 2015) 1 september 1 maart
4F en 1B3 (november 2015) 1 november 1 mei
1B1 tender 2 (februari 2016) 1 december 1 juni

 

De verwachting is dat Stimulus Programmamanagement ook bij toekomstige tenders met deze 3 tijdvakken blijft werken.