HC²: Hybride Leren in een Circulaire Omgeving

Met bijna 45.000 arbeidsplaatsen in toonaangevende (inter)nationale bedrijven in food, feed en logistiek en in het midden- en kleinbedrijf, is Meierijstad een belangrijk regionaal economisch centrum in Noord-Brabant. Het bedrijfsleven is erbij gebaat dat zoveel mogelijk jongeren kiezen voor een technisch beroep en dat afgestudeerden van de beroeps-opleidingen zoveel mogelijk kiezen voor een werkkring in de regio. Samenwerkingspartners The Chocolate Factory en Circular Food Center zijn in dit kader voornemens een uniek concept te realiseren.

The Chocolate Factory is een initiatief van de Stichting WerkEnLeren en behelst het in de vorm van onderwijs en attracties beleefbaar maken van het productieproces van chocola. Circular Food Center is een kennis- en ontmoetingscentrum op het gebied van verspillingsvrije, circulaire voedselketens. The Chocolate Factory (TCF) en het Circular Food Center (CFC) halen ieder en gezamenlijk een deel van het leren uit de traditionele leeromgeving en verplaatsen dat naar levensechte en attractieve leerprocessen.

Het project bestaat uit de realisatie van een hybride leeromgeving waarin consumenten, leerlingen, studenten en werkenden gezamenlijk nieuwe inzichten, technieken en vaardigheden ontdekken en verwerven om zo de transitie naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem, de voedingsindustrie en haar werknemers, consumenten en toeleveranciers mogelijk te maken.

Daarnaast wordt binnen het project in een inspirerende omgeving het thema ‘circular food’ gevisualiseerd. Bezoekers, scholieren en studenten worden geïnspireerd en ervaren de thematiek en oplossingen en voeren de maatschappelijke dialoog over oplossingen en dilemma’s. Binnen een hybride leeromgeving worden de sterke kanten van twee traditionele leeromgevingen (de school/collegebank en de beroepspraktijk) gecombineerd tot een nieuwe, productieve leeromgeving. De hybride leeromgeving van CFC en TCF wordt dé plek voor ontmoeten – experimenteren – werken – leren.

Door dit innovatieve concept wordt een brug geslagen tussen de regionale opleidingen en het bedrijfsleven. Het wordt gerealiseerd op de zeer bijzondere locatie van de Noordkade, waar bij uitstek industrieel erfgoed met een connectie tot de agrifood-sector (voormalige CeHaVe-complex) een nieuw leven krijgt. In de zogenoemde NPF-toren worden meerdere verdiepingen ingericht waarin de inspirerende hybride leeromgeving tot leven komt. Deze inrichting vormt onderdeel van een groter geheel waarbij chocolade d.m.v. attracties en voorzieningen aantrekkelijk in beeld wordt gebracht en beleefbaar wordt gemaakt.

 

In de media:

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
REACT-EU
Prioriteit
REACT-EU (13) Bevordering innovatievermogen MKB (1B2)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
GROENEKAN
Startdatum:
1-5-2021
Einddatum:
31-12-2023

Begunstigde:

Adres:
Groenekanseweg 85
GROENEKAN
Nederland
Partner(s):
Stichting WerkEnLeren

Financiering

EU (EFRO)
€ 2.400.000
Totaal publiek:
€ 2.400.000
Totaal privaat:
€ 8.300.205
Totale subsidiabele kosten:
€ 10.700.205

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier