Van 1 november 2015 tot en met 29 februari jl. stond de tweede oproep open voor projecten die vallen onder prioriteit ‘Versterking van het innovatiesysteem’ (1B1). Het loket is inmiddels gesloten.

Er was veel animo voor de call: er zijn 37 aanvragen ingediend, waarbij voor meer dan 40 miljoen euro EFRO-subsidie is aangevraagd. Het subsidieplafond bedraagt 10 miljoen euro EFRO.

Stimulus Programmamanagement heeft alle ingediende projecten beoordeeld op volledigheid. Onvolledige subsidieaanvragen worden afgekeurd. Alle volledige en binnen OPZuid passende aanvragen worden in mei voorgelegd aan de deskundigencommissie.