Succesvolle terugblik op 5 jaar MIT

Op 13 februari vond het MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT)-event in Rotterdam plaats, waarin de gezamenlijke partijen (provincies, ministerie EZK, MKB NL en de Topsectororganisaties) hebben teruggeblikt op vijf jaar MIT. Een succesvolle en interessante bijeenkomst waar voorlichtingssessies en een plenaire programma gehouden werden met een mooie opkomst.

Voorlichtingssessie MIT Zuid
Voor de voorlichtingssessie van MIT Zuid was er een opkomst van 35 deelnemers, die zowel uit MKB’ers als intermediairs bestonden. Onze programmamanager heeft de aanwezigen naast een goede terugblik meegenomen naar de nieuwe MIT Zuid 2019 regeling met zinvolle tips en tricks om een goed voorstel voor te bereiden. Bijvoorbeeld: waar moet u extra op letten? Wat vindt de deskundigencommissie belangrijk?

Plenaire programma
Bij de plenaire sessies waren ruim 200 deelnemers aanwezig. Hier genoten de deelnemers van een interessante presentatie van Paul Iske van het Instituut voor Briljante Mislukkingen waar hij onder andere de volgende woorden uitsprak: “Een briljante mislukking is niets anders dan een goed voorbereide poging om iets te realiseren met een andere uitkomst dan gepland en een leereffect.” “In Nederland delen we liever onze succesverhalen dan onze leermomenten. En dat is zonde want het belemmert de innovatie.”

Daarnaast maakte staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) bekend dat sinds 2013 meer dan 5000 unieke ondernemers gebruik gemaakt hebben van de MIT-regeling. Sinds het begin van de MIT-regeling hebben Rijksoverheid (vanaf 2013) en de provincies (vanaf 2015) samen in totaal 255 miljoen geïnvesteerd in innovatie bij het mkb. De bedragen per jaar namen steeds toe. De gestimuleerde private investering – wat er door bedrijven aan R&D in de MIT-projecten is geïnvesteerd – is bijna twee keer zoveel: 458 miljoen. Mona Keijzer: “Om de Nederlandse kenniseconomie internationaal concurrerend te houden en maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden, hebben we het innovatieve mkb hard nodig. De MIT-regeling draagt daar in belangrijke mate aan bij door het voor alle ondernemers in het midden- en kleinbedrijf makkelijker te maken om te investeren in innovatie. Ik ben blij dat ondernemers zoveel hebben geïnvesteerd: bijna twee euro voor elke euro die Rijk en provincies erin gestoken hebben. De MIT draagt bij aan projecten waar vraag naar is – anders zouden bedrijven er zelf niet zo veel in investeren.”

Best practices MIT & netwerkborrel
Vanuit MIT Zuid hebben drie Zuid-Nederlandse bedrijven hun innovatie mogen presenteren. De aansluitende borrel was voor de deelnemers een goed netwerkmoment om nieuwe kansen op samenwerkingen te creëren.

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier