MIT Zuid 2015 regeling groot succes

De Provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland hebben in 2015 samen de MIT Zuid-regeling opgesteld om innovatie in Zuid-Nederland te stimuleren. Het is voor het eerst dat de MIT-regeling landsdelig uitgevoerd wordt en dat externe deskundigheid betrokken wordt bij de projectselectie. Het ministerie van Economische Zaken levert cofinanciering uit de topsectormiddelen. De nieuwe aanpak blijkt een groot succes: maar liefst 102 projecten zijn goedgekeurd, wat betekent dat het Zuid-Nederlandse MKB kan rekenen op zo’n 8,9 miljoen euro MIT-subsidie. De samenwerking met het Rijk biedt daarnaast Zuid-Nederlandse MKB’ers die niet onder de regionale prioriteiten vallen, de kans om projecten in te dienen in de landelijke vangnetregeling.

De MIT Zuid-regeling heeft tot doel innovatie binnen het MKB te stimuleren door subsidie beschikbaar te stellen voor 1) het inwinnen van innovatieadvies, 2) het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken of 3) samenwerkingsprojecten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. De MIT Zuid-subsidie bestaat uit bijdragen van de drie Zuid-Nederlandse provincies (50%) en het Rijk (50%).

Subsidieloket

Het MIT Zuid is opengesteld op 19 mei 2015. Projecten konden worden ingediend bij Stimulus Programmamanagement, de instantie die de regeling uitvoert. Voor de instrumenten ‘Innovatieadviesproject’ en ‘Haalbaarheidsproject’ die ‘first come, first serve’ zijn opengesteld, is het loket op 21 mei al gesloten in verband met het bereiken van het subsidieplafond. Verdeling van de subsidie voor deze instrumenten heeft plaatsgevonden op volgorde van binnenkomst van de projecten. Voor het instrument ‘R&D-samenwerkingsprojecten’ bleef het loket open tot en met 1 september, omdat daar gewerkt werd met een tendersysteem. Hierbij is het beschikbare budget verdeeld op basis van scores op de vooraf vastgestelde selectiecriteria en onderlinge vergelijking van de projecten.

Kwalitatieve beoordeling

Voor de instrumenten ‘Innovatieadviesproject’ en ‘Haalbaarheidsproject’ was bij de aanvraag een positief advies nodig van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij van de provincie waar de aanvrager gevestigd is. De R&D-samenwerkingsprojecten zijn inhoudelijk beoordeeld door een onafhankelijke Deskundigencommissie, op basis van vier criteria: innovativiteit, economische waarde, kwaliteit van het samenwerkingsverband en vernieuwende cross-over.

Mooie score

Van de 88 aanvragen voor een Haalbaarheidsproject zijn er 65 goedgekeurd. Er bleek weinig interesse te zijn in financiering voor het inwinnen van innovatieadvies. Daarvoor kwamen slechts 2 aanvragen binnen, na het bereiken van het subsidieplafond. Deze aanvragen zijn beiden afgekeurd. Bij de R&D-samenwerkingsprojecten zijn 37 van de 61 aanvragen goedgekeurd. In afwachting van twee nog te nemen beslissingen, is de verwachting dat het voor 2015 beschikbare MIT Zuid-budget volledig wordt ingezet.

Zeeland

Vanuit Zeeland zijn 11 Haalbaarheidsprojecten ingediend, waarvan er 9 zijn goedgekeurd. Aan deze projecten is ruim 435 duizend euro subsidie verleend vanuit MIT Zuid. Daarnaast participeren 16 Zeeuwse aanvragers in 9 goedgekeurde R&D-samenwerkingsprojecten. Zij ontvangen hiervoor een MIT Zuid-subsidie van in totaal bijna 1,5 miljoen euro. Een van de Zeeuwse bedrijven die met behulp van de subsidie een haalbaarheidsstudie gaan doen, is Meatless uit Goes. Het bedrijf onderzoekt de technische en economische haalbaarheid van een gedroogde plantaardige vezel die ingezet kan worden in de voedselindustrie voor de vervanging van vlees en/of vet. MKB’ers Ampersand uit Arnemuiden en Coremans uit Rilland zetten de subsidie in om een marktrijp, schoon en efficiënt productieproces te ontwikkelen voor het ‘perfecte, recycleerbare kunststof glas’.

Gedeputeerde MIT Zuid-regeling, Ben de Reu, van de Provincie Zeeland: “Uiteraard ben ik erg blij met het resultaat voor Zeeland uit de MIT Zuid-regeling, maar ik ben vooral trots op het Zeeuwse MKB! Zij beschikken over een innovatiepotentieel waarmee ze zich in Zuid-Nederland en daarbuiten kunnen onderscheiden.”

Noord-Brabant

Vanuit Noord-Brabant zijn 62 Haalbaarheidsprojecten ingediend, waarvan er 49 zijn goedgekeurd. Aan deze projecten is bijna 2,1 miljoen euro subsidie verleend. Daarnaast participeren 49 Brabantse aanvragers in 24 goedgekeurde R&D samenwerkingsprojecten. Zij ontvangen hiervoor een MIT Zuid-subsidie van in totaal zo’n 3,5 miljoen euro. Een van de Brabantse bedrijven die met behulp van de subsidie een haalbaarheidsstudie gaan doen, is Avular uit Eindhoven. Het bedrijf gaat onderzoeken of het mogelijk is om met behulp van hightech drones indoor industriële inspecties uit te voeren. MKB’ers SMART Photonics B.V. uit Eindhoven en Technobis Fibre Technologies B.V. uit Alkmaar zetten de subsidie in om de volgende generatie meetapparatuur te ontwikkelen met een tot nu toe ongekende resolutie, die ingezet kan worden in de hightech machinebouw en aeronautica industrie.

Gedeputeerde MIT Zuid-regeling, Bert Pauli, van de Provincie Noord-Brabant: “MIT is vorig jaar met succes gedecentraliseerd naar de landsdelen. Dat maakte het mogelijk MKB’ers te laten innoveren vanuit onze smart specialisation strategy. Met deze eerste successen ga ik met een goed gevoel aan de slag met een tweede ronde in 2016.”

Limburg

Vanuit Limburg zijn 13 Haalbaarheidsprojecten en 2 Innovatieadviesprojecten ingediend, waarvan er 7 zijn goedgekeurd. Voor deze projecten is een subsidie van ruim 327 duizend euro verleend vanuit MIT Zuid. Tevens participeren 17 Limburgse aanvragers in 9 goedgekeurde R&D samenwerkingsprojecten. Zij ontvangen hiervoor een MIT Zuid-subsidie van in totaal ruim 1,1 miljoen euro. Een van de Limburgse bedrijven die met behulp van de subsidie een haalbaarheidsstudie gaan doen, is MCI uit Geleen. Het bedrijf onderzoekt de haalbaarheid van een Expertsysteem Schadeanalyse Procesindustrie (ESP). Dit moet het mogelijk maken om schade aan installaties sneller te analyseren en herstellen en onderhoudsmanagementstrategiëen te ontwikkelen die schades voorkomen. MKB’ers TUN Food Innovation en Blue Engineering uit Venlo zetten de subsidie in om een nieuwe Industriële Vacuüm MicroWave-droogtechnologie voor de agrofood te ontwikkelen, waarmee gedroogde producten optimaal hun vorm, kleur, structuur en inhoudsstoffen behouden.

Gedeputeerde MIT Zuid-regeling, Twan Beurskens, van de Provincie Limburg: “Het aantal aanvragen dat voor de MIT Zuid-regeling is ingediend, bewijst dat het met de motivatie van bedrijven in Zuid-Nederland om te innoveren wel goed zit. De MIT Zuid-regeling biedt bedrijven de kans effectiever gebruik te maken van financieringsmogelijkheden die Rijk en provincies bieden. Ik verwacht voor 2016 meer projectvoorstellen uit Limburg.”

Voorbereidingen 2016 en aansluiting bij Europese subsidieprogramma’s

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om ook in 2016 de MIT Zuid-regeling open te stellen. Er is bewezen dat deze regeling aansluit bij de financieringsvragen van het MKB. Met name de haalbaarheidsstudies bieden bovendien een goede voorbereiding om projecten in te dienen bij Europese subsidieprogramma’s. Deze aansluiting willen de provincies en ROM’s in 2016 graag verder gaan maken. Verwachting is dat het MIT Zuid in 2016 er in grote lijnen hetzelfde uitziet als in 2015, met marginale veranderingen ter verbetering. Via de website www.stimulus.nl zullen potentiële aanvragers over MIT Zuid 2016 geïnformeerd worden.

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag