Grote belangstelling MKB voor MIT Zuid-instrument Haalbaarheid

Ook dit jaar is er grote belangstelling getoond in het MIT Zuid-instrument Haalbaarheid. Het subsidieloket opende op dinsdag 20 april om 9.00 uur en diezelfde dag nog, is een recordaantal van 431 aanvragen ingediend. Op dit moment worden alle aanvragen verwerkt en financieel-technisch getoetst door Stimulus Programmamanagement. Als onderdeel van dit proces wordt tevens inhoudelijk advies ingewonnen bij de ROM’s.

Verdere verloop openstelling
Momenteel kan nog niet met zekerheid gesteld worden of het subsidieplafond van € 3.630.060,- met dit aantal aanvragen bereikt wordt. Daarom blijft het loket om subsidie aan te vragen voor MIT Zuid Haalbaarheidsprojecten voorlopig nog open. De aanvragers die hun project op 20 april 2021 hebben ingediend, ontvangen uiterlijk op 13 juli 2021 uitsluitsel over de eventuele toekenning van subsidies.

 

Afbeelding ingediende aanvragen MIT Zuid project haalbaarheid
Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2020

Bekijk hier