Grote belangstelling MKB voor MIT Zuid-instrument Haalbaarheid

Ook dit jaar is grote belangstelling getoond in het MIT Zuid-instrument Haalbaarheid. Het loket ging op 7 april open en dezelfde dag is een record aantal van 407 aanvragen ingediend. Op dit moment kan nog niet met zekerheid worden gesteld of het subsidieplafond van € 3.139.200 met dit aantal aanvragen bereikt zal worden. Het loket om subsidie aan te vragen voor MIT Zuid Haalbaarheidsprojecten zal voorlopig open blijven staan.

Stimulus Programmamanagement verwerkt momenteel de aanvragen en voert een financieel-technische toets uit. Als onderdeel van dit proces wordt tevens inhoudelijk advies ingewonnen bij de ROM’s. Uiterlijk op 30 juni 2020 zullen aanvragers die op 7 april hun project ingediend hebben, uitsluitsel krijgen.

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier