Zelfreinigend waterbehandelingssysteem voor koelinstallaties

In de voedingsmiddelensector wordt veel schoon leidingwater ingezet voor de koeling van industriële processen. Tijdens deze industriële processen ontstaat warmte die vervolgens wordt overgebracht op water. Dit verwarmde water wordt vervolgens afgevoerd naar koeltorens, waar het gedeeltelijk verdampt en gedeeltelijk afkoelt door koude luchtstromen. Het afgekoelde restwater wordt net zo lang gebruikt voor koeling tot er – dankzij de verdamping – een te hoge concentratie van mineralen en chemicaliën in aanwezig is. Dit proces heet indikking; het water dat verdampt, is even schoon als regenwater, maar het water dat in het koelwatersysteem achterblijft behoudt de mineralen en chemicaliën en ‘dikt in’. Wanneer een bepaalde graad van indikking bereikt is, wordt het koelwater gewoonlijk gespuid en geloosd in het riool om gezuiverd te worden in een waterzuiveringsinstallatie. Het water en vooral de metalen warmtewisselaars in industriële koelsystemen zijn erg vatbaar voor kalkvorming, corrosie en groei van micro-organismen zoals bacteriën. Om dit tegen te gaan, voegen koelsysteembeheerders chemicaliën toe aan het koelwater. Dit heeft negatieve gevolgen voor het milieu en brengt voor bedrijven hoge kosten met zich mee in de vorm van inkoop van chemicaliën en lozingsheffingen.

Eerder ontwikkelde Pathema een alternatieve methode – de IVG-C – om de drie bovengenoemde problemen in koelsystemen aan te pakken. De IVG-C behandelt koelwater volledig chemicaliën vrij. Doordat er geen chemicaliën meer worden gebruikt zorgt de IVG-C voor een duurzame oplossing. Het spuiwater kan dus veilig worden afgevoerd of hergebruikt voor andere doeleinden. Voor deze oplossing is echter nog steeds schoon leidingwater nodig. Voor dit project ontwikkelen Pathema en Turbin daarom een zelfreinigend systeem voor koelwaterinstallaties. Door vervuild proceswater vanuit het productieproces te filteren en te reinigen, kan dit water hergebruikt worden voor het koelproces. Hierdoor is er geen schoon leidingwater meer nodig voor industriële koelsystemen. Deze innovatieve ontwikkeling bestaat uit twee onderdelen:

  • een intensief zuiveringssysteem voor de reiniging van vervuild proceswater;
  • slimme sensoren in combinatie met intelligente software voor de zelfreiniging van het zuiveringssysteem.

Op deze manier realiseren de partners voor hun afnemers een reductie in het gebruik van schoon leidingwater voor koeling van minimaal 95% per jaar. De projectpartners hebben berekend dat deze innovatie een gemiddelde besparing oplevert van 126.350 m3 schoon drinkwater per bedrijf per jaar en een verlaagde koelwaterfootprint van ± 35%. Op deze manier besparen eindgebruikers op kosten voor de inkoop van chemicaliën, de lozing van afvalwater, de inkoop van schoon leidingwater en onderhoud/levensduur van de koelsystemen. Bovendien wordt het milieu gespaard doordat afnemers minder schoon leidingwater nodig hebben bij hun industriële processen, er minder afvalwater uit de fabriek komt, er geen chemicaliën in de waterkringloop komen en water als reststroom rechtstreeks zonder zuivering aan de natuurlijke omgeving kan worden teruggegeven.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
TILBURG
Startdatum:
1-3-2020
Einddatum:
28-2-2022

Begunstigde:

Adres:
Maidstone 28
TILBURG
Nederland
Partner(s):
Pathema B.V.; Turbin Water Group B.V.

Financiering

Rijk:
€ 99.172
Noord-Brabant:
€ 99.172
Overig:
€ 99.172
Totaal publiek:
€ 297.518
Totaal privaat:
€ 368.355
Totale subsidiabele kosten:
€ 665.872

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag