Zeeuws zeewier – Ontwikkeling moderne verwerkingslijn

Met de huidige stand van de techniek is de kweek van zeewier niet rendabel te maken. Zeewier is echter wel een belangrijke bron van eiwitten en vitamines, die een belangrijke rol kan spelen in de verbetering van de volksgezondheid en de verduurzaming van de voedselproductie. De vraag vanuit de markt is dan ook groot en zal de komende jaren alleen maar stijgen.

Knelpunt bij de kweek van zeewier in Nederland is dat de kweek op kleine schaal plaatsvindt, omdat grootschalige geautomatiseerde verwerking nog niet mogelijk is. Hierdoor wordt de productiecapaciteit beperkt en is de kweek van zeewier onvoldoende winstgevend te maken. Met de huidige verwerkingsmethodes is veel handwerk verreist, is het effectief wassen en drogen van verschillende groen- en bruinwieren (respectievelijk zomer- en winterwier) niet of in beperkte mate mogelijk en zijn de rendementen niet hoog genoeg om de kweek rendabel te kunnen maken.

Seaweed Harvest Holland en Murre Technologies willen daarom een nieuwe technische oplossing ontwikkelen voor het wassen en drogen van groen- en bruinwieren, om de grootschalige kweek hiervan mogelijk te maken. Het uiteindelijke doel van Seaweed Harvest Holland is om 30-40 ton ‘nat’ zeewier per dag te verwerken. Middels het drogen van de wieren wordt het mogelijk gemaakt om de wieren voor langere tijd te bewaren en te exporteren.

Binnen onderhavig project wordt een volledig geautomatiseerde verwerkingslijn voor het produceren van gedroogd zeewier ontwikkeld, inclusief reinigings-, centrifugaal- en droogsysteem. Hiermee kan de zeewierproductie in Zeeland sterk worden verbeterd.

Ook wordt een transportsysteem ontwikkeld waar de gewassen planten op kunnen worden uitgezet ten behoeve van het droogproces. Deze ‘droogrekken’ worden zodanig ontwikkeld dat de doorluchtig, het behoud van de inhoudsstoffen en de benodigde manuele handelingen (maximaal 1fte) van het verwerkingsproces optimaal zijn.

Daarnaast zal het gehele proces zo worden ontwikkeld dat het zowel energiearm als milieuvriendelijk is, in lijn met de duurzame aard van het zeewier zelf.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Zeeland
Projectlocatie
KERKWERVE
Startdatum:
01-10-2017
Einddatum:
30-09-2019

Begunstigde:

Begunstigde:
Seaweed Harvest Holland B.V.
Adres:
Verseputseweg 38
KERKWERVE
Nederland
Partner(s):
Seaweed Harvest Holland B.V.; Murre Technologies B.V.

Financiering

Rijk:
€ 83.924
Zeeland:
€ 83.924
:
€ 83.924
Totaal publiek:
€ 251.773
Totaal privaat:
€ 368.206
Totale subsidiabele kosten:
€ 619.979

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag