Universal GreenJob

In dit project gaan Pullens MT en Ahlmann Nederland samen een nieuw type werktuigdrager ontwikkelen. Deze werktuigdrager kent de eigenschappen dat deze universeel inzetbaar is. Universele werktuigendrager bieden een mogelijk uitkomst voor de eigenaren van grote machineparken, doordat een goede universele machine de kosten van een machinepark significant zouden kunnen terugbrengen. Door de ontwikkeling van een werktuigdrager die compact en wendbaar is met een hoog vermogen, ontstaat één van de eerste werktuigdragers die écht universeel inzetbaar is.

Op het moment maken veel gemeenten, groen- en wegonderhoud instanties maar ook agrarische ondernemingen, gebruik van een breed scala aan specifieke en specialistische werktuigen, met alle kosten die daarbij horen. De ontwikkeling van een universele werktuigdrager lijkt dan ook een gemakkelijke oplossing hiervoor. Toch bestaat een dergelijke machine nu nog niet op de markt. Bestaande oplossingen, zoals het koppelen van verschillende werktuigen aan een trekker, kunnen veelal niet mee komen bij de stabielere specialistische machine met afdoende vermogen.

De te ontwikkelen multi-inzetbare werktuigendrager kan dit wel. Door een ontwerp waarbij een machine ontstaat die klein en wendbaar is, beperkt gewicht te heeft met een laag zwaartepunt, goede ergonomie te kent en over voldoende werkbereik te beschikt, ontstaat een machine die zo veelzijdig is als gewenst. Om dit mogelijk te maken moet het consortium een aantal ontwikkeling doen, namelijk de ontwikkeling van een groot en adaptief motorisch/hydraulisch vermogen, de ontwikkeling van een modulair wisselsysteem en het ontwerp van een ergonomische en veilige machine. Het resultaat: een machine die niet alleen generiek en universeel inzetbaar is, maar tevens een uitblinker is binnen de specialistische sectoren groenonderhoud en het sneeuwvrij maken van wegen.

Meerwaarde
Voor de projectpartijen wordt met het project meerwaarde gecreëerd door de ontwikkeling en vermarkting van een nieuw product. Ahlmann Nederland zal deze machines onder de merknaam Greenjob in de markt gaan zetten en daar extra omzet uit kunnen genereren. Pullens MT wil zich, mede door dit project, ontwikkelen tot productielocatie voor deze werktuigen waardoor hun activiteiten explosief zal toenemen en naar verwachting ruimte komt voor 8 FTE. Voor eindgebruikers is de meerwaarde evident. Een universele machine staat de partijen toe om hun machinepark flink in te krimpen. De totale investeringskosten, maar ook onderhoud- en afschrijvingskosten nemen hiertoe rigoureus af. Voor Zuid-Nederland, waar de penvoerder gevestigd is, is de meerwaarde de generatie van economische bedrijvigheid en extra banen binnen de regio.

Markt
De markt betreft een relatieve niche markt. Het consortium richt zich dan op een aantal specifieke sectoren om een goede marktentree mogelijk te maken. Binnen Nederland is de markt voor groen- en wegonderhoud relatief groot en is Ahlmann als partij al sterk vertegenwoordigd. Binnen de markt voor het sneeuwfrezen is een markt geïdentificeerd (inclusief concrete marktvraag!) bij partijen in Zuid-Duitsland en Oostenrijk. Als aanvulling op de marktkansen overweegt het consortium een service model waarbij partijen de werktuigdrager aanschaffen en de verschillende bijbehorende werktuigen kunnen huren.

Samenwerking
Het project is gericht op de versterking van de positie van twee mkb-ondernemingen, waarvan een in Noord-Brabant. Het project sluit aan bij de doelstellingen thema’s Embedded systems en Hightech materialen van de topsector HTSM. Daarnaast kent het project een cross-over naar logistiek middels haar service logistiek businessmodel en kent de te ontwikkeling machine sterke mate van toepassing binnen de sectoren maintenance and agrofood.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
HEESBEEN
Startdatum:
15-9-2019
Einddatum:
31-1-2021

Begunstigde:

Adres:
Industrieweg 7a
HEESBEEN
Nederland
Partner(s):
Pullens M.T. B.V.; Ahlmann Nederland B.V.

Financiering

Rijk:
€ 42.560
Noord-Brabant:
€ 42.560
Overig:
€ 42.560
Totaal publiek:
€ 127.680
Totaal privaat:
€ 158.080
Totale subsidiabele kosten:
€ 285.760

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier