Trip Buddy

Trip Buddy

In dit project wordt de rijgedrag analyse tool Trip Buddy ontwikkeld. Dit product zal meer en gedetailleerdere voertuig- en omgevingsdata inwinnen dan bestaande technologische alternatieven. Daarnaast worden er nieuwe data-analysemethoden en bijbehorende algoritmiek ontwikkeld, om deze grotere datastroom verfijnder te analyseren. De Trip Buddy is hiermee uniek is in de personalisering en effectiviteit van de feedback die het genereert. Daarnaast is de Trip Buddy de meest effectieve oplossing om vermoeidheid en afleiding in het verkeer te detecteren.

Om dit te bewerkstelligen omvat het product een aantal applicaties. V-tron en SD-Insights ontwikkelen een persoonlijke rij indicator die chauffeurs terugkoppelt hoe goed zij scoren op een aantal rij indicatoren en hierbij persoonlijke feedback levert. Daarnaast wordt er een ‘hotspot-analyse’ ontwikkeld: deze identificeert locaties waar veel bijna-ongevallen plaatsvinden, zodat bestuurders, werkgevers, vlooteigenaren, wegbeheerders, navigatie- en reisinformatiediensten zich hierop kunnen aanpassen in termen van routes, rijgedrag en infrastructurele aanpassingen.

Door deze functionaliteit vergroot de Trip Buddy niet alleen de verkeersveiligheid van de individuele gebruiker, maar van alle gebruikers. Daarnaast biedt de Trip Buddy een feedback module voor organisaties. Deze geeft werkgevers de mogelijkheid om chauffeurs effectief te coachen. Tot slot wordt er een 3rd party API ontwikkeld die de door het product ingewonnen data beschikbaar stelt aan derde partijen. In de markt voor rijtaak-ondersteunende systemen zijn zowel V-tron als SD-Insights reeds actief. V-tron heeft een systeem ontwikkeld dat verbonden is met het voertuig en met een Mobileye: een camerasysteem dat voertuigen herkent. Dit systeem herkent (bijna-)ongevallen en stuurt informatie over het gebruik van het voertuig naar een back-office. SD-Insights is een start-up dat een systeem heeft ontwikkeld dat feedback aan bestuurders levert op basis van een aantal rij-indicatoren. Beide organisaties krijgen van verschillende klanten als feedback dat zij graag een verdere verdieping in het rijgedrag van chauffeurs en persoonlijkere feedback zouden krijgen. Zij willen de chauffeur effectiever kunnen coachen op hun verkeersgedrag.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Helmond
Startdatum:
01-01-2017
Einddatum:
31-12-2017

Begunstigde:

Begunstigde:
V-Tron B.V.
Adres:
Automotive Campus 30
Helmond
Nederland
Partner(s):
V-Tron B.V.; SD-Insights B.V.

Financiering

Rijk:
€ 56.036
Noord-Brabant:
€ 56.036
Overig:
€ 285.081
Totaal publiek:
€ 397.154
Totale subsidiabele kosten:
€ 397.154

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag