Trigly Patch+

De aanleiding voor dit samenwerkingsproject tussen Glanum Medical Devices, Productronics, Tacon en Tweede Golf is gelegen in de directe vraag van huisartsen naar een medisch device om mensen met cardiovasculaire en/of luchtwegaandoeningen in de eerstelijnszorg (huisartsen) te kunnen monitoren. Het ontbreekt huisartsen bij de triage aan een laagdrempelige methode om hun diagnose met daadwerkelijke meetresultaten te onderbouwen. Daarnaast zijn patiënten tegenwoordig steeds beter geïnformeerd en mondiger, en dringen bij vermoedens van hartziektes of -aandoeningen, steeds meer aan op de inzet van dure onderzoeken. Dit resulteert erin dat huisartsen steeds meer patiënten doorverwijzen naar de tweedelijns diagnostiek, waardoor er momenteel 75% van de patiënten onnodig bij de cardioloog terecht komt. Daarentegen is gebleken dat patiënten met longproblemen te lang onder behandeling blijven van een huisarts, resulterend in ernstige complicaties.

Derhalve ontwikkelen de projectpartners een innovatieve, betaalbare, medisch gecertificeerde- patch die direct inzetbaar is in de eerstelijnszorg ter diagnose van onder andere hart-, longproblematiek. Middels deze ‘Trigly Patch+’ kunnen meer gegronde doorverwijzingen gedaan kunnen worden. Het gebruik van deze patch zal daardoor resulteren in een significante verlaging van de zorgdruk, het zorgbudget en de belasting op de patiënt.

De technische vernieuwing van deze innovatie is gelegen in de ontwikkeling van een betrouwbare, comfortabele en gebruiksvriendelijke medische wearable die in staat is een viertal unieke lichamelijke metingen uit te voeren, namelijk hartslag, ademhaling, zuurstofverzadiging en agitatie. Daarnaast moet het device maakbaar, schaalbaar en in korte tijd certificeerbaar zijn. Er is momenteel géén enkel ander medische device in de markt beschikbaar met dezelfde functionaliteiten, bijbehorende kwalificaties én acceptabele kosten. De ontwikkeling bestaat uit een aantal onderdelen; het opstellen van de technische specificaties met bijbehorende knelpunten, de ontwikkeling van de embedded device met geïntegreerd powermanagement, de integratie, vormgeving en assemblage van de patch en zal afronden met testen en validatie. De projectpartners zullen elk actief deelnemen aan de onderdelen van de ontwikkeling en zullen zeer intensief met elkaar samenwerken om tot een medisch certificeerbare wearable te komen.

De economische waarde laat zich het beste omschrijven door een kwantitatieve analyse op basis van een exploitatiebegroting voor de projectpartners. Hierbij is het van belang om te weten dat Glanum de Trigly Patch+ gaat vermarkten. De patch zal direct ingezet worden in de service propositie van Glanum Diagnostics en daarnaast zal Glanum de patch vermarkten middels haar directe relatie met huisartsen en distributiekanalen. Het is reeds vastgesteld dat het inzetten van de patch vergoedt wordt door de zorgverzekeraars. Het project wordt voornamelijk uitgevoerd in Zuid-Nederland. Zowel Glanum, Tacon alsook Productronics zijn gevestigd te Weert, Limburg. Tweede Golf zal aan de software ontwikkeling werken vanuit haar vestiging te Nijmegen.

Het ontwikkelen van een medisch gecertificeerde wearable kent de grootste aansluiting binnen de innovatieprogramma’s van de topsectoren HighTech Systemen & Materialen (HTSM) inclusief ICT en Life Sciences and Health (LSH). Tevens draagt dit project bij aan het in Zuid-Nederland onderscheidde internationale topcluster High Tech Systems & Materialen en het nationale topcluster Life Sciences & Health.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Limburg
Projectlocatie
WEERT
Startdatum:
9-9-2020
Einddatum:
20-12-2021

Begunstigde:

Adres:
Graafschap Hornelaan 182 A
WEERT
Nederland
Partner(s):
Glanum Medical Devices B.V.; Productronics R&D B.V.; Tape Converters Holland B.V.; Tweede Golf B.V.

Financiering

Rijk:
€ 102.480
Limburg:
€ 102.480
Overig:
€ 102.480
Totaal publiek:
€ 307.440
Totaal privaat:
€ 380.640
Totale subsidiabele kosten:
€ 688.080

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag