‘TOOM’ – BigData loggingsysteem voor de vrije kraamzeug

‘TOOM’ – BigData loggingsysteem voor de vrije kraamzeug

De varkenshouderij kent momenteel een moeilijke periode waarin prijzen onder druk staan en er vanuit de maatschappij toenemende druk is om dierenwelzijn te verbeteren en het natuurlijk gedrag van varkens te bevorderen. Ook in de zeugenhouderij speelt deze maatschappelijke discussie al een lange tijd en hoewel de zeugenhouder zich meer en meer genoodzaakt ziet om aanpassingen te doen in zijn stal, staat hij voor een lastige keuze. Het vergroten van de bewegingsvrijheid van een zeug zal enerzijds leiden tot het verbeteren van het welzijn van de zeug, maar anderzijds de kans op doodligging van biggen vergroten. Het ontbreekt de zeugenhouder aan goede (technische) oplossingen om zijn bedrijf renderend te houden én tegelijkertijd het dierenwelzijn in zijn stal optimaal te houden.

De projectpartners willen een oplossing bedenken én ontwikkelen waarmee een zeugenhouder zijn zeugen vrij los kan laten en tegelijkertijd de biggensterfte nihil wordt. Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk om waardevolle gegevens over het klimaat uit het kraamhok te kunnen verzamelen. Deze terugkoppeling zal vervolgens gebruikt worden om geautomatiseerd de temperatuur in ieder kraamhok te reguleren, zodat een optimaal microklimaat ontstaat voor zowel de zeug, als de biggen. Hierdoor zal een natuurlijke scheiding ontstaan tussen de biggen en de zeug en neemt de kans op doodligging van biggen af terwijl de zeug een optimale bewegingsvrijheid heeft.

In dit project zal een prototype (‘TOOM’ ) ontwikkeld en getest worden om aan te tonen dat het nieuwe vrije kraamhok, inclusief datalogging, technisch werkt. Door dit project ontstaat een nieuw product voor de zeugenhouderij, waarmee zowel het bedrijfsrendement van de zeugenhouder wordt verbeterd en ook het dierenwelzijn.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
BEEK EN DONK
Startdatum:
02-09-2016
Einddatum:
01-09-2018

Begunstigde:

Begunstigde:
Vereijken Hooijer BV
Adres:
Everbest 4c
BEEK EN DONK
Nederland
Partner(s):
Vereijken Hooijer BV; Dev.Mob BV; R&R Duurzaam BV

Financiering

Rijk:
€ 126.916
Noord-Brabant:
€ 126.916
Overig:
€ 623.398
Totaal publiek:
€ 877.230
Totale subsidiabele kosten:
€ 877.230

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag