Toolmanager: een wapen in de strijd tegen ziekenhuis bacteriën

In dit project wordt een prototype toolmanager ontwikkeld en gevalideerd, bestaande uit tags, iBeacons, een App en managementsoftware. De toolmanager is gebaseerd op smart asset management technieken. Daarmee kunnen (dure) apparaten en instrumenten in een complexe omgeving zoals ziekenhuizen, de industrie, vliegvelden en laboratoria worden gelokaliseerd en gemanaged. In dit project werken 3 MKB bedrijven samen aan de ontwikkeling van een eerste versie van de toolmanager voor toepassing in ziekenhuizen, omdat daar de behoefte aan efficiency op de werkvloer het meest urgent is. Daarnaast hebben ziekenhuizen een adequaat middel nodig in de strijd tegen de verspreiding van resistentie bacteriële infecties. Een eenvoudig systeem waarmee direct inzicht is in de status van hun apparatuur, zou het werkproces fors verlichten. De toolmanager wordt geschikt gemaakt voor medische instrumenten en kleine (elektronische) apparatuur. De instrumenten worden daarbij van een hele platte tag voorzien op basis van een hybride van printed electronics en flexible electronics.
Bij het oppakken van een medisch instrument met een tag kan de gebruiker direct de status afgelezen: is dit instrument klaar en veilig voor medisch gebruik? Naast het localiseren van de tool en het uitlezen van de status wordt voor de ziekenhuis omgeving de ontsmettingsstatus toegevoegd.

Met de toename van de werkdruk en de personele problemen zoeken ziekenhuisinstellingen naar innovatieve manieren om het personeel te ontlasten en de tijd beschikbaar te krijgen voor zorg voor de patiënt. Het toepassen van een IoT Toolmanager bij het automatisch meetbaar en traceerbaar maken van werkprocessen is innovatief en een gewenste ontlasting van met name het verplegend personeel. De zeer platte tags kunnen op de mobiele instrumenten worden geplaatst en de App kan op de devices worden geïnstalleerd, binnen de bestaande werkprocessen. Het ziekenhuispersoneel kan zonder complexe administratieve systeem real time en in een oogopslag de benodigde informatie krijgen over de locatie, de onderhoudsstatus en de desinfectiestatus via een App, zonder daar kostbare tijd aan te verliezen.

De meerwaarde van deze ontwikkeling bestaat uit een ontlasting van de werkdruk van personeel in zorginstellingen door efficiency, het controleerbaar en meetbaar maken van compliance protocollen, het verhogen van inzicht in de onderhoudsstatus van apparatuur en het verbeteren en controleren van de reinigingsprocedures. Door data te verzamelen kunnen er big data analyses uitgevoerd worden, waarmee structurele verbeteringen kunnen worden doorgevoerd, waarmee er meer controle en overzicht komt in de dagelijkse processen. In dit project komen de ambities van de topsectoren Life Sciences & Health en High Tech Systemen en Materialen bij elkaar in een oplossing.

Door de betrokkenheid van 4 ziekenhuizen, kan de relevantie van bovenstaand systeem vanaf het begin getoetst worden en behoeftes en vertaald worden de (bijsturing) van de productontwikkeling. Het VU Medische centrum, Radboud UMC, het Brandwondencentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk en het Spaarne Gasthuis te Haarlem zijn betrokken. Verder kan het consortium rekenen op zeer veel belangstelling van zorgsector, omdat er op dit vlak geen geschikt alternatief is.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
VALKENSWAARD
Startdatum:
01-01-2019
Einddatum:
31-12-2020

Begunstigde:

Begunstigde:
2M Engineering Limited
Adres:
John F. Kennedylaan 3
VALKENSWAARD
Nederland
Partner(s):
GBO Design - Engineering B.V.; 2M Engineering Limited; 5M Software; UV Smart

Financiering

Rijk:
€ 101.540
Noord-Brabant:
€ 101.540
:
€ 101.540
Totaal publiek:
€ 304.619
Totaal privaat:
€ 442.685
Totale subsidiabele kosten:
€ 747.303

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag