Swimbuddy

Smart SwimBuddy

Het R&D-samenwerkingsproject van Freesense Solutions en InnoSportLab De Tongelreep is gericht op de ontwikkeling van meetinstrumenten die betrouwbaar en eenvoudig (met geringe impact op de zwemmer) de trainingsbelasting in kaart kunnen brengen en tijdens of direct na de training de trainer van feedback kunnen voorzien. De grootste uitdaging ligt in de ontwikkeling van een slagfrequentie sensor, waarbij het mogelijk moet zijn realtime data van verschillende parameters in één systeem te verzamelen, voor directe feedback.

De hoofddoelstelling van het project betreft de experimentele ontwikkeling van een op vernieuwende technologie gebaseerde zwemprestatiesensor, inclusief een data-acquisitie platform dat zwemmers kan voorzien van directe feedback over hun prestaties en lichamelijke activiteit. Binnen het project wordt van deze “SwimBuddy” een eerste prototype ontwikkeld, getest en gedemonstreerd. De projectactiviteiten bestaan uit het verwerven van bestaande wetenschappelijke en technologische informatie, technische ontwikkeling, testen en aanpassingen, gericht op het vervaardigen van een uniek product.

De technologische ontwikkeling van de Smart SwimBuddy komt mede tot stand door de uitvoering van empirisch fysiologisch onderzoek. Er wordt gekeken op welke wijze trainingen en revalidatie effectiever kunnen worden uitgevoerd. Prestatie informatie wordt verkregen over bijvoorbeeld: slagfrequentie, slaglengte, snelheid/baantijden, gezwommen afstand, snelheidsvariatie en hartslag. Dit soort informatie zegt iets over zwemtechniek en souplesse. Een subdoel van het project is om op basis hiervan procedés te ontwikkelen waarmee het mogelijk is vernieuwende diensten aan te gaan bieden.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
EINDHOVEN
Startdatum:
01-10-2015
Einddatum:
30-09-2017

Begunstigde:

Begunstigde:
FreeSense Solutions BV
Adres:
Meerenakkerplein 21-30
EINDHOVEN
Nederland
Partner(s):
FreeSense Solutions BV; Sport = Science; Falqon Creative; IDEA Valorization; Stichting Fieldlab Zwemsport

Financiering

Rijk:
€ 50.017
Noord-Brabant:
€ 50.017
Overig:
€ 452.540
Totaal publiek:
€ 552.574
Totale subsidiabele kosten:
€ 552.574

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier