SMART Swimblocks

De zwemles neemt een belangrijke positie in de breedtesport in en is een belangrijk voorportaal voor de zwembond en verenigingen. Op 1 januari 2018 heeft er voor het eerst in 20 jaar een verandering plaats gevonden in het zwemonderwijs met de invoering van een nieuwe examenregeling door de nationale raad zwemveiligheid (NRZ1.), en moet bijdragen aan de zwemveiligheid van de Nederlandse bevolking (Nationale raad zwemveiligheid, 2017).
Stichting Fieldlab Zwemsport is als aanjager van onderzoek en productontwikkeling van mening dat er meer verandering plaats kan vinden binnen de zwemles. Uit een onderzoek van Jarno Hilhorst van het Kennis Centrum Zwemmen blijkt dat er teveel kinderen afhaken na de zwemles zodra de diploma’s binnen zijn. Kinderen moeten meer uitgedaagd worden in hun eigen beleving. Na het behalen van het A-diploma gaat 86 procent van de kinderen door voor het B-diploma. Als de B-diploma behaalt is gaat er nog slechts 39 procent verder voor het C-diploma (Hilhorst, 2016). Dat er zo weinig kinderen doorgaan voor het C-diploma is zorgwekkend. Volgens de NRZ moeten de eerste twee zwemdiploma’s worden gezien als ‘op weg naar zwemveilig’ (zwemdiploma’s A en B). Pas als zwemdiploma C behaalt is, wordt er voldaan aan de nationale norm zwemveiligheid. Onderwater gaan moet een attractie. Kinderen zullen het dan leuker vinden en ook blijven zwemmen.” (Meer, 2017).
De hoeveelheid kinderen dat zwemles heeft, vertaalt zich dan ook niet terug in een lidmaatschap van een zwemvereniging. Nadat ze hun zwemdiploma gehaald hebben, kiezen kinderen helemaal niet vanzelfsprekend voor een zwemsport als waterpolo of synchroonzwemmen. Terwijl in hun vrije tijd of tijdens vakantie kinderen veelvuldig ervoor kiezen om te gaan zwemmen. De KNZB ziet in de breedtesport dat de aanwas van talenten wat stagneert, dat zwemmen iets minder populair wordt en dat kinderen het minder interessant vinden. Een veel genoemde verklaring voor deze cijfers is de verouderde gebruikte onderwijsmethoden waarbij en het accent ligt op het correct uitvoeren van de zwemtechniek en er te weinig aandacht is voor het plezier van het kind. Deze onderwijsmethoden zijn in vele tientallen jaren nauwelijks gewijzigd. Het introduceren van spelgerichte activiteiten in zwembaden biedt mogelijkheden.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
VLIERDEN
Startdatum:
01-02-2019
Einddatum:
31-01-2021

Begunstigde:

Begunstigde:
Embedded Games Holding B.V.
Adres:
Kapelweg 11
VLIERDEN
Nederland
Partner(s):
Embedded Games Holding B.V.; Fieldlab Zwemsport

Financiering

Rijk:
€ 65.730
Noord-Brabant:
€ 65.730
:
€ 65.730
Totaal publiek:
€ 197.190
Totaal privaat:
€ 266.939
Totale subsidiabele kosten:
€ 464.129

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag