SMART-CROP

Smart-CROP: Niet de technologie maar de agrariër en zijn trekker als centraal punt voor de ontwikkeling van systemen voor precisielandbouw. De toekomst van precisielandbouw is ‘open data ecosystemen’: Een omgeving die de agrariër ondersteunt om op de meest duurzame wijze de maximale opbrengst van zijn land te halen. Een ecosysteem waar de agrariër zijn data kan valoriseren.

Data wordt nu versnipperd ingezameld en beperkt gedeeld. Data uit trekkers, en machines en sensoren in het veld zijn niet universeel beschikbaar. Een agrariër heeft meerdere betaalde platforms nodig en moet zelf data combineren en analyseren.

Smart-CROP realiseert voor en met landbouwers de 1e universele OEM onafhankelijke toegang tot trekker- en machinedata, op een open platform, gecombineerd met data van slimme veld-sensoren; voor Big Data-analyse en applicaties met terugkoppeling voor precisie-taakkaarten t.b.v. positie- en gewasgerelateerde bewerking en vastlegging van bewerkingsdata.

Er zijn veel systemen met sensoren: lokale weerstations, vocht- en mineraalmetingen van de grond en sensoren voor gewasobservatie (GIS / GEO-data, bloesem / vruchtopbrengst, windkracht en -richting bij bewerkingen, satelliet metingen, gewassensor of dronescan tot onkruidgroei). Sensoren en resultaten die nuttig zijn voor bewerkingen als ploegen, bemesten, bestrijden en beregenen. Door deze data te communiceren naar een webplatform en de data te combineren en met slimme algoritmen te analyseren ontstaan toegepaste applicaties en adviezen op perceelniveau:

  • Precisietaakkaarten die (realtime) terugkoppelen naar agrariër of landbouwvoertuigen, om in het veld per positie de meest optimale precisiebewerkingen uit te voeren
  • Positie gerelateerde vastlegging en terugkoppeling van uitgevoerde bewerkingen naar het webplatform: per perceel exacte inventarisatie van grondconditie, gewas, uitgevoerde bewerkingen en opbrengst. Met deze informatie wordt een voor iedereen (eigenaar, pachter, loonwerker, overheid) inzichtelijk bodempaspoort gegenereerd.

Smart-CROP: het 1e connected universele webbased advies- en implementatie platform voor precisielandbouw. De applicaties en toepassingen worden ontwikkeld met de telers en omvatten:

  • Verbeterde data-onttrekking uit meer sensortypen (vele verschillende bronnen).
  • Het universeel leesbaar / zichtbaar maken van alle verschillende sensordata formats.
  • Data aggregatie en analyse algoritmen voor geautomatiseerde adviesgeneratie.
  • Applicaties voor terugkoppeling advies / precisie-taakkaarten visueel zichtbaar op PC en Mobiel.
  • Applicaties voor vastlegging perceel conditie, bewerkingen en generatie bodempaspoort.

Open webbased platform met beveiligde cloudopslag en -toegang
Smart-CROP is het vervolg op de MIT en OPZuid projecten Sentrac en uCANdata en wordt ontwikkeld op het open Microsoft Azure Database platform in de Cloud: voor leveranciers van data, voor applicatiebouwers en systeemleveranciers om nieuwe toepassingen te bouwen en voor de gebruikers van de applicaties. Systeemleveranciers kunnen aansluiten om databronnen te versterken en om zelf nieuwe diensten te ontwikkelen en aan te bieden.

De partners zullen de ontwikkelde applicaties in de markt zetten en het webbased platform met slimme diensten en data in abonnementsvorm exploiteren, ondersteund door ZLTO, loonwerkbedrijven-vereniging Cumela en LTO Nederland. Zo worden de Nederlandse akkerbouwers en fruittelers snel bereikt. Boeren krijgen betaald voor aangeleverde data, om zo het grootst mogelijk landbouw data ecosysteem te kunnen realiseren; in plaats van gratis data aan te leveren en vervolgens dure apps terug te moeten kopen. Beijer zal haar OBU-units aan de abonnementhouders kunnen verkopen. Fleuren en Van den Borne zullen via het platform ook cultuurspecifieke adviesdiensten aanbieden.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
SCHIJNDEL
Startdatum:
2-1-2020
Einddatum:
31-12-2021

Begunstigde:

Adres:
Ambachtstraat 22a
SCHIJNDEL
Nederland
Partner(s):
Beijer Automotive B.V.; Boomkwekerijen Henri Fleuren B.V.; Van den Borne Aardappelen; Van Aaken Automatisering B.V.

Financiering

Rijk:
€ 99.522
Noord-Brabant:
€ 79.362
Limburg:
€ 20.160
Overig:
€ 99.522
Totaal publiek:
€ 298.568
Totaal privaat:
€ 369.655
Totale subsidiabele kosten:
€ 668.222

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag