Slimme luier voor vroeg geboren neonaten

De overlevingskans van te vroeg geboren kinderen wordt in belangrijke mate bepaald door de ontwikkeling van hun organen. Het monitoren van de vochtbalans is een belangrijke indicator om de fysiologische toestand van het kind en de werking van de nieren te beoordelen. Momenteel wordt het moment van urineren vrij onnauwkeurig bepaald door het frequent openen en controleren van de luier. De hoeveelheid urine wordt bepaald door een natte luier handmatig te wegen. Hiermee verricht de zorgprofessional veel handelingen, zijn de waarnemingen vrij onnauwkeurig en wordt het kind gestoord in zijn ontwikkeling. De slimme luier biedt hiervoor een oplossing.

Het resultaat van het project ‘Slimme luier voor vroeg geboren neonaten’ is het ontwikkelen van een volledig wegwerpbare luier met ingebouwde elektronische sensoren waarmee urinelozing van vroeggeboren kinderen continu en draadloos kan worden gemonitord. Data wordt beschikbaar gemaakt via een ‘smart’ apparaat (bv smartphone).

Het doel van toepassing van de luier is een aanzienlijke zorgverbetering voor te vroeg geboren neonaten en lastenverlichting voor zorgprofessionals. Tevens krijgen artsen dankzij verbeterde en nauwkeurige data een instrument in handen waarmee (voorspellende) relaties tussen diverse fysiologische processen in neonaten gelegd kunnen worden.

Het concept kent diverse innovatieve elementen ten opzichte van bestaande systemen en producten. De slimme luier wordt volledig disposable en draadloos; de luier heeft geen externe modules of bedrading. De elektronica wordt met geavanceerde printtechnieken gemaakt en maakt samen met de energievoorziening integraal onderdeel uit van de luier. Het gebruik van ‘printed electronics’ maakt hoog-volume productie van goedkope elektrische structuren mogelijk. Ten tweede biedt de slimme luier nieuwe functionaliteiten, te weten het meten van het tijdstip van urineren en de hoeveelheid tot op ½ ml nauwkeurig. Hiervoor moet een nieuwe luieropbouw worden ontwikkeld met geleidende sporen in het absorptiemateriaal die als vochtsensor werken. Tot slot is de toepassing nieuw: er worden momenteel nog geen slimme luiers toegepast bij (te vroeg geboren) neonaten. Milieuaspecten worden bij de ontwikkeling in acht genomen.

Toepassing van de slimme luier bij te vroeg geboren kinderen resulteert in belangrijke praktische en economische voordelen in de vorm van tijdsbesparing voor de toch al schaarse zorgprofessionals, alsmede een verkorting van het ziekenhuisverblijf van het kind. Dit rechtvaardigt een hogere prijs ten opzichte van bestaande luiers. Het is de bedoeling dat de slimme luier uiteindelijk een platform wordt waarmee ook andere metingen draadloos kunnen worden uitgevoerd (zoals temperatuur, beweging). Het comfort voor de neonaat wordt hierdoor verder verbeterd. Daarnaast is de ontwikkelde technologie in andere toepassingen denkbaar, zoals in incontinentiemateriaal voor ouderen in verpleegtehuizen of wondvochtdetectie geïntegreerd in een verband.

Met ons samenwerkingsproject combineren wij de disciplines van een aantal Noord-Brabantse partners uit verschillende topsectoren. Deze partners zijn: Metafas BV (Asten; specialist in gedrukte elektronica), 2M Engineering Ltd. (Valkenswaard; specialist op het gebied van elektronische concepten in de zorg), het Máxima Medische Centrum (Veldhoven; gebruiker gespecialiseerd in neonatenzorg), Plassensor BV (Eindhoven; luierontwikkeling en vermarkting) en Abena Health B.V. (Boxmeer; luierfabrikant). In dit consortium zijn alle benodigde competenties beschikbaar om de projectdoelen te realiseren.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
ASTEN
Startdatum:
01-01-2019
Einddatum:
01-01-2021

Begunstigde:

Begunstigde:
Metafas
Adres:
Planker 12
ASTEN
Nederland
Partner(s):
Metafas; Plassensor BV; 2M Engineering Ltd.

Financiering

Rijk:
€ 161.573
Noord-Brabant:
€ 161.573
Overig:
€ 161.573
Totaal publiek:
€ 484.719
Totaal privaat:
€ 685.460
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.170.179

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag