Afbeelding bij MIT Zuid R&D project Sensing Inside

Sensing Inside

In het Sensing Inside project bundelen Sensing360 en Technobis hun expertise ter ontwikkeling van een acht keer meer nauwkeurigere, retrofit meetoplossing voor lieren in sleepboten ten opzichte van bestaande toepassingen. De scheepvaartindustrie is een zeer vervuilende industrie. Hierbij is de sleepvaart een directe vervuiler van stikstof in het haven-stedelijk gebied. Het Sensing Inside project maakt de sleepvaart effectiever, efficiënter, duurzamer én veiliger. De beoogde ontwikkeling stelt sleepbootschippers in staat om hun lasten effectiever te loodsen middels een nauwkeurige, en real-time beschikbaarheid van data omtrent de krachtbelastingen. Hierdoor kan de brandstofconsumptie van een sleepboot afnemen met gemiddeld 25%. Deze efficiëntieslag leidt jaarlijks per schip tot een brandstofkostenbesparing van €21.000, een beperking van de C02 uitstoot met 267 kg CO2 en een reductie van de NOx uitstoot met 7231kg NOx, een equivalent met de NOx uitstoot van zo’n 2000 personenauto’s per jaar. Ook voorkomt het de meetoplossing het breken van sleepkabels, dat de veiligheid bevordert.

Om deze waardepropostitie te bereiken richt het Sensing Inside project zich op de ontwikkeling van (1) een Minimal Viable Product (MVP) van de Smart Photonic Sleeve voor het registreren van fotonische signaalmetingen op een sleepbootlier door Sensing360 en (2) een smart interrogator voor het vertalen van fotonische signalen naar elektrische signalen via een custom mode door Technobis. De integratie van deze ontwikkelingen vormt een demonstratie-meetoplossing die gekoppeld wordt aan de stuurinstallatie van sleepboten. Met behulp van de MIT R&D-samenwerkingssubsidie, verwachten de projectpartners 1 jaar na afloop van het project hun product winstgevend te krijgen.

De meetopstelling wordt ontwikkeld om in alle bestaande sleepschepen geretrofit te worden. Met een wereldwijde vloot van 19309 zeegaande sleepboten biedt dit een sterk marktpotentieel. Met een diep verankerd netwerk in de scheepvaartindustrie, vaart het Sensing Inside project op de marktkanalen van Boskalis en DAMEN shipyards. Door deze cross-over van de topsector ‘HighTech Systemen en Materialen en ICT’ met de topsector ‘Water en Maritiem’ verwacht Sensing360, het bedrijf uit Oss, een groei van 5,1 FTE aan hoogwaardige arbeidsplaatsen te realiseren voor de regio Zuid-Nederland.

 

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
OSS
Startdatum:
1-11-2020
Einddatum:
31-10-2022

Begunstigde:

Adres:
Willibrordusweg 189
OSS
Nederland
Partner(s):
Sensing360 B.V.; Technobis Fibre Technologies B.V.

Financiering

Rijk:
€ 38.010
Noord-Brabant:
€ 38.010
Overig:
€ 38.010
Totaal publiek:
€ 114.030
Totaal privaat:
€ 141.180
Totale subsidiabele kosten:
€ 255.210

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier