SCODEV

Scodev Operations heeft het revolutionaire “SCODEV Inflight waterinname systeem” ontwikkeld dat niet-amfibische blusvliegtuigen in staat stelt om vliegend op een hoogte van 10 tot 15 meter boven een groter wateroppervlak zoals de zee, een meer, rivier of kanaal, water in te nemen en vervolgens te droppen op bosbranden met een frequentie van gemiddeld 5 maal per uur. Nu moeten deze niet-amfibische blusvliegtuigen na iedere dropping landen op een vliegveld om water in te nemen en daardoor komen ze maar tot één dropping per uur. Door deze hogere droppingsfrequentie neemt de blusefficiency exponentieel zelfs met een factor 8 toe. Tevens wordt het risico dat de bosbrand zich uitbreidt tot oncontroleerbare omvang sterk verminderd.

Daarnaast is Scodev Operations voornemens om een Roll-on Roll-off Tank Platform te ontwikkelen, waarop niet alleen het hierboven omschreven SCODEV-systeem kan worden gemonteerd, maar tevens twee holding-tanks met twee dropping-buizen over de rampdoor (laadklep aan de achterzijde van het vliegtuig) waarlangs het bluswater kan worden gedropt. De twee grote voordelen van dit Roll-on Roll-off Tank platform zijn:

  • Een groot aantal militaire en civiele transportvliegtuigen komen beschikbaar om naast de reguliere activiteiten ook ingezet te kunnen worden bij het bestrijden van bosbranden. (omsteltijd ca. 2 uur)
  • Er hoeft geen uitsparing gezaagd te worden in de laadvloer en de romp van het vliegtuig om het water te droppen, hetgeen voor operators ongewenst is.

Door klimaatverandering stijgt het aantal bosbranden jaarlijks sterk en daarnaast zijn door verdroging de bedreigde gebieden sterk vergroot, met o.a. de bossen in de poolcirkel door het verdwijnen van de permafrost. Bosbranden veroorzaken jaarlijks:

  • 250 tot 300 dodelijke slachtoffers.
  • 340.000 premature overlijdens door het inademen van rook van bosbranden
  • Gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt wereldwijd 24,5 miljard ton CO2 emissie, bosbranden voegen daar nog een 8 miljard ton CO2 emissie aan toe (ca. 30 %).
  • De financiële schade in de USA alléén al bedraagt jaarlijks 200 miljard US dollar.

Er gaan door bosbranden ieder jaar 30 miljoen hectare bos verloren met 7,5 miljard bomen (!). De natuur heeft 10 tot 20 jaar nodig om hiervan te herstellen.
Door de inzet van het SCODEV systeem wordt de droppingscapaciteit van de bestaande 2.000 blus-vliegtuigen sterk verhoogd. Door het Roll-on Roll-off platform wordt het aantal beschikbare vliegtuigen sterk uitgebreid. Scodev Operations bv en haar partner zijn voornemens voor het Ro-Ro systeem een MIT subsidie aan te vragen.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Limburg
Projectlocatie
BEEK
Startdatum:
1-1-2021
Einddatum:
31-12-2022

Begunstigde:

Adres:
Veldekelaan 25
BEEK
Nederland
Partner(s):
Wilwy bv; Scodev Operations bv

Financiering

Rijk:
€ 175.000
Limburg:
€ 175.000
Overig:
€ 175.000
Totaal publiek:
€ 525.000
Totaal privaat:
€ 916.496
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.441.496

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag