Robots@FreshValley

De Nederlandse tuinbouwsector is sterk afhankelijk van arbeidsmigranten voor het oogsten en verpakken van groenten en fruit. De laatste jaren wordt het echter steeds moeilijker om de benodigde werknemers aan te trekken. Deels hangt dit samen met de toenemende economie in Oost-Europa waardoor het voor arbeiders minder aantrekkelijk wordt om naar Nederland te komen en deels hebben arbeidsmigranten andere, meer aantrekkelijke banen in Nederland om uit te kiezen. Om concurrerend te kunnen blijven met het buitenland en te voorkomen dat oogst verspild wordt door gebrek aan personeel om de oogst te verwerken, zal de tuinbouwsector op zoek moeten naar geschikte alternatieven.

In dit project ontwikkelen MTA en Fresh Valley dé oplossing voor dit groeiende arbeidsprobleem, een low-cost, low-tech gerobotiseerde verpakkingslijn voor trostomaten. Deze verpakkingslijn zal uit meerdere robots bestaan die ieder een onderdeel van het verpakkingsproces voor hun rekening nemen. Dit in tegenstelling tot high-tech robots, die ontwikkeld worden met het doel zo veel mogelijk functionaliteiten in één te hebben. Belangrijke uitgangspunten zijn, dat de robots in de verpakkingslijn:

  • Alleen strikt noodzakelijke functionaliteiten hebben;
  • Voldoende robuust zijn om in een niet gestandaardiseerde omgeving met natuurproducten te werken;
  • Gebruiksvriendelijk en eenvoudig servicebaar zijn.

In dit project wordt mechatronica/robotsering gecombineerd met ICT voor monitoring en controle. Hierbij wordt alle data afkomstig van de robots vergaard in een data-lake, die dient als databron voor managementinformatie omtrent de teelt, het oogsten en het verpakken om zo de teelt van tomaten verder te kunnen optimaliseren.
De kracht van dit project ligt ook in de samenwerking tussen de projectpartners en daarmee in de korte afstand tot de markt. MTA zal haar kennis en ervaring in slimme systeemarchitectuur, modulair ontwerpen en specialistische kennis van industrialisatie en productietechnologieën inzetten om een low tech oplossing te ontwikkelen die precies aansluit bij de praktijk van de tomatenteelt. Fresh Valley levert de praktische know-how over het product en van de huidige processen die ervoor zorgt dat de robot verpakkingslijn straks voor elke teler bruikbaar is.

Met het resultaat van dit project kunnen vele telers, gevestigd in Zuid-Nederland, hun bedrijfsvoering toekomstbestendig maken. Er komt een betaalbaar alternatief op de markt, waarmee deze telers hun bedrijfsvoering concurrerend kunnen houden ten opzichte van de telers in andere landen. Hiermee blijft een voor Nederland economisch belangrijke sector behouden, die zorgt voor veel werkgelegenheid en die tevens een grote bijdrage levert aan de handelsbalans en aan het bruto nationaal product. Naast de economische voordelen voor de glastuinbouw, behorende bij het Topcluster Agrofood en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, heeft dit project ook een positief effect op de bedrijven behorende bij het Topcluster High Tech Systemen & Materialen. Met de resultaten uit dit project kunnen zij andere spelers uit de glastuinbouw overtuigen waardoor een groot marktpotentieel ontstaat.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
HELMOND
Startdatum:
16-12-2019
Einddatum:
15-12-2021

Begunstigde:

Adres:
Maisdijk 12
HELMOND
Nederland
Partner(s):
MTA Group B.V.; Fresh Valley B.V.

Financiering

Rijk:
€ 175.000
Noord-Brabant:
€ 87.500
Limburg:
€ 87.500
Overig:
€ 175.000
Totaal publiek:
€ 525.000
Totaal privaat:
€ 1.017.740
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.542.740

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag