Afbeelding bij MIT Zuid R&D project recyclability van thermoplastisch nfpc profiel

Recyclability van thermoplastisch NFPC-profiel

In dit project zal de recyclebaarheid van het door Millvision ontwikkelde circulaire biobased thermoplastisch composiet profiel (Natural Fibre (bio)Plastic Composite (NFPC)) nader onderzocht worden door Millvision BV en Delphy BV. Zo wordt een doorzicht verkregen van de mate van verdere CO2 vastlegging door inzet van natuurvezels zoals grassen en/of andere agroreststromen in composiet profielen welke ingezet worden voor natte applicaties, zoals walbeschoeiingen. Oftewel welk percentage van het circulaire biobased thermoplastisch composiet kan worden hergebruikt, lees: langere opslag van CO2. En hoe gedragen deze gebruikte vezels zich in nieuw te vervaardigen composiet profielen en wat betekent dit hergebruik voor de mechanische eigenschappen.

Een belangrijke driver achter deze ontwikkeling is om enerzijds mee te ontwikkelen op de groeiende WPC-markt (vanwege minder onderhoud dan hout) en anderzijds om een valorisatie te krijgen van biomassa die vrijkomt bij veelal ook de eigenaren van beschoeiingen namelijk Waterschappen, Gemeentes e.d. Er wordt dan een circulaire win-win gevormd. Voor de duidelijkheid deze ontwikkeling is niet tegen het gebruik van hout voor bepaalde toepassingen.

Met deze kennis kan het NFPC-profiel beter worden gepositioneerd ten opzichte van zacht- en hardhouten palen, welke na een aantal jaren rot of vermolmd zijn en daardoor niet meer herbruikbaar zijn, waarbij alsnog versneld CO2 vrijkomt. Hierdoor kunnen de ontwikkelde biobased thermoplastische composiet profielen nog beter in de markt worden gepositioneerd qua levensduur en CO2 vastlegging. Deze ontwikkeling past daarmee in het proces dat de overheid duurzaam gaat inkopen vanaf 2023.

Dit onderzoek leidt tot beter gebruik van botanische kennis over de te gebruiken gewassen en hoe deze vezels zich gedragen in de recycling. Daarnaast wordt een inzicht van de mate van recycleerbaarheid (mate degradatie van polymeer en vezel) van het ontwikkelde NFPC bio composietmateriaal, aan de hand van (kunstmatig) verouderd materiaal dat gecompoundeerd en geëxtrudeerd wordt tot recycling grades. Dit geeft een beter inzicht in CO2 opslag van deze nieuw verkregen grades. Ook zal door middel van recept optimalisatie gekeken worden naar vochtstabiliteit. Dit legt de basis om toekomstige recepten via het concept “Design for recyclability” te ontwerpen, te positioneren en te vermarkten. Deze recycleerbaarheid draagt bij aan CO2-reductie, doordat er een langere CO2 opslag plaats vindt.

Van reeds bestaande profielen, welke nu onder meer worden ingezet in verschillende ontwikkelde showcases (zogenaamde opofferingspalen), en van nieuwe profielen, welke d.m.v. UV-licht en hitte behandeling onder relatieve vochtigheid (RH) in een klimaatkast als functie van tijd sneller zullen worden verouderd, zal materiaal worden verkleind. Het verkregen granulaat wordt door Millvision ingezet in verschillende verhoudingen tezamen met vers geproduceerd granulaat met eenzelfde samenstelling. De verkregen compounds zullen worden verwerkt tot trekstaven en worden de mechanische eigenschappen worden vergeleken met vers geproduceerd granulaat. Daarnaast zullen verschillende additieven (hulpstoffen) worden getest in het receptuur met betrekking tot vochtbestendigheid. Daarnaast wordt het NFPC-materiaal verbeterd door gebruik te maken van de botanische kennis van verschillende gewassen. Door gebruik te maken van de unieke eigenschappen per gewas, kunnen de vezels maximaal worden ingezet voor de applicatie. Hierdoor kan er meer gestuurd worden op het gebruik van een vezel welke vaker te recyclen is.

De verkregen resultaten zullen nader worden uitgewerkt richting een verdere toename in CO2-reductie prestatie. Oftewel het inzichtelijk maken van de verlengde levensduur van gebruik van dit circulaire biobased uitgangsmateriaal, waardoor CO2 langer wordt opgeslagen. Deze effecten zullen worden vertaald met een LCA-berekening en Ashby ECO-design cost-analyse naar het effect op Life Cycle Cost (LCC) en Total Cost of Ownership (TCO) van deze NFPC-profielen. Deze resultaten zullen leiden tot een beter inzicht hoe deze profielen nog beter te kunnen positioneren in de biobased markt van NFPC en WPC ten opzichte van houten palen.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
RAAMSDONK
Startdatum:
1-11-2020
Einddatum:
31-10-2022

Begunstigde:

Adres:
Molenstraat 2-b
RAAMSDONK
Nederland
Partner(s):
Millvision; Delphy

Financiering

Rijk:
€ 42.000
Noord-Brabant:
€ 42.000
Overig:
€ 42.000
Totaal publiek:
€ 126.000
Totaal privaat:
€ 156.000
Totale subsidiabele kosten:
€ 282.000

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag