Rapid Interventional Stem cells Platform 2.0 (RISP)

Neuroplast BV en Quality by Design slaan de handen ineen om een kleinschalige en makkelijk verplaatsbare celkweekkast te ontwikkelen. Deze zogeheten RISP (Rapid Interventional Stem cells Platform) wordt allereerst ontwikkeld voor de productie van stamcellen uit eigen beenmerg. Door de modulaire opbouw en de flexibele programmering van QbD is het echter ook mogelijk om andere celtypen veilig en snel op te kweken in de speciaal ontworpen kast. Zo wordt het voor veel meer bedrijven en onderzoeksinstellingen mogelijk om zonder enorme investeringen in een gespecialiseerde clean room hoogwaardig onderzoek te doen.
Het betreft een doorontwikkeling van een eerder ontwikkeld platform (Amaryllis). Dit platform is niet meer up-to-date qua wetgeving. De nieuwe versie biedt mogelijkheden om de kwaliteitscontrole extern uit te voeren, waardoor de kosten verder gedrukt kunnen worden. De gespecialiseerde kwaliteitsexperts van Neuroplast kunnen zo veel meer processen tegelijkertijd controleren, waardoor een grote efficiëntieslag mogelijk is. Dit brengt ook een flinke reductie in arbeidskosten met zich mee.
Het platform bevat een enorm aantal sensoren en regelmechanismen om de cellen ten alle tijden veilig en schoon te houden. Door de verbondenheid met de centrale kwaliteitscontrolekamer van Neuroplast is het mogelijk om het proces en de veiligheid op afstand te volgen en goed te keuren.
Dit project sluit aan bij het huidige Topsectorenbeleid. De Topsector Life Sciences & Health heeft regeneratieve medicijnen als onderzoeksveld van interesse aangestipt. Een ontwikkeling zoals RISP is daar een fantastisch voorbeeld van. Dankzij de subsidie van Stimulus is het mogelijk om dit project succesvol uit te voeren. Daarmee worden nieuwe producten ontwikkeld om de rijzende gezondheidskosten te drukken. Ook kan Zuid-Nederland zo een toppositie innemen internationaal gezien op het gebied van regeneratieve medicijnen.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Limburg
Projectlocatie
MAASTRICHT
Startdatum:
01-10-2018
Einddatum:
31-12-2019

Begunstigde:

Begunstigde:
Neuroplast BV
Adres:
Oxfordlaan 55
MAASTRICHT
Nederland
Partner(s):
Neuroplast B.V>; Quality By Design B.V.

Financiering

Rijk:
€ 73.188
Noord-Brabant:
€ 25.999
Limburg:
€ 47.189
Overig:
€ 73.188
Totaal publiek:
€ 219.565
Totaal privaat:
€ 294.952
Totale subsidiabele kosten:
€ 514.517

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag