Productie van CNSL olie en kool uit cashewnootdoppen

Bij de teelt van cashewnoten komt een aanzienlijke hoeveelheid afval vrij, onder meer de doppen. Deze bevatten waardevolle CNSL-olie, die via thermische extractie wordt vrijgemaakt uit de doppen. Privim ontwerp en bouwt hiervoor een installatie om de precieze procescondities (temperatuur, verblijftijd) vast te stellen waarbij enerzijds een maximale hoeveelheid CNSL-olie wordt gewonnen (efficiëntie) en anderzijds een optimale kwaliteit CNSL wordt verkregen.

Na deze thermische extractie van de olie blijven de doppen over die met behulp van de carbonisatie technologie van CharcoTec worden omgezet in kool die wordt gebruikt als brandstof voor koken en dient als vervanger van houtskool. CharcoTec gaat bepalen welke omstandigheden (temperatuur, verblijftijd) een goede kwaliteit kool opleveren. Vervolgens wordt uitgezocht op welke wijze het gecarboniseerde materiaal moet worden gemalen en geperst tot een verkoopbaar product. Door deze integrale aanpak wordt het afval (doppen) nuttig gebruikt en krijgt het economische waarde. De precieze bedrijfsomstandigheden voor zowel optimale oliewinning als carbonisatie worden in dit project uitgezocht en op pilot-schaal gedemonstreerd. Privim en CharcoTec zijn voornemens om als dit project succesvol verloopt integrale installaties aan te bieden voor de verwerking van cashewnotendoppen.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
KLUNDERT
Startdatum:
1-10-2020
Einddatum:
30-9-2022

Begunstigde:

Adres:
Oostelijke Randweg 48
KLUNDERT
Nederland
Partner(s):
CharcoTec bv; Privim

Financiering

Rijk:
€ 44.874
Noord-Brabant:
€ 44.874
Overig:
€ 44.874
Totaal publiek:
€ 134.624
Totaal privaat:
€ 166.672
Totale subsidiabele kosten:
€ 301.296

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag