PrecisieVoerManagement (PVM)

PrecisieVoerManagement (PVM)

De melkveehouderij in Nederland kenmerkt zich al jaren als een innovatieve sector. Deze innovatieve ontwikkelingen worden geïnitieerd vanuit verschillende behoeften. Enerzijds hebben die te maken met economische aspecten, anderzijds komen die voort uit milieutechnische, duurzaamheids- en dierenwelzijnsaspecten. Al deze aspecten hebben te maken met de kringloop van de koe: wat gaat erin (voer) en wat komt er uit (melk en mest).

Het gaat hierbij om de optimale balans, waarbij er zo effectief mogelijk gevoerd wordt voor een zo groot mogelijke melkproductie en een zo klein mogelijke hoeveelheid schadelijke afvalstoffen. Doelstelling van het project is om te komen tot een integraal precisievoermanagementsysteem (PVM), waarmee de veehouder in staat wordt gesteld beter te voldoen aan de wettelijke normen waaraan hij gebonden is en zijn bedrijfsvoering meer economisch rendabel te krijgen.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
SAMBEEK
Startdatum:
01-01-2016
Einddatum:
31-12-2017

Begunstigde:

Begunstigde:
VSM Automatisering B.V.
Adres:
Grotestraat 80
SAMBEEK
Nederland
Partner(s):
VSM Automatisering B.V.; Core|Vision B.V.

Financiering

Rijk:
€ 95.319
Noord-Brabant:
€ 95.319
Overig:
€ 498.999
Totaal publiek:
€ 689.637
Totale subsidiabele kosten:
€ 689.637

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier