Pakketverantwoordelijkheid met de Zoof-It SideChain; Een Logistieke Last-Mile Oplossing

Voor de last-mile is het soms onduidelijk wie de verantwoordelijkheid van een pakket werkelijk draagt. Dit levert financiële, juridische en logistieke knelpunten op, waarbij de klant opdraait voor de intransparante kosten. Deze kosten zullen in Nederland 1.4 miljard bedragen voor logistieke dienstverleners in de komende 3 jaar.

Zoof-It BV (Berkel-Enschot) zet zich in voor verbetering van de groene logistieke last-mile sector en heeft daartoe, binnen een MIT haalbaarheidsonderzoek, onderzoek gedaan naar frictieloze en transactiekosten-lage financiële afhandeling van pakketvervoer. Ontwikkelingen in de blockchain technologie bieden disruptieve mogelijkheden voor deze afhandeling en leiden tot nog meer substantiële voordelen.

Binnen de haalbaarheidsstudie is Zoof-It in contact gekomen met Chain Logistics BV (Uden, Logistiek Dienstverlener) en Bitonic BV (Baarn, Voorloper op het gebied van Bitcoin). Samen willen zij middels een R&D traject op basis van het eerder ontwikkelde Proof of Concept (OwnChain) een ontwikkeling inzetten naar een werkend en inzetbaar prototype. Dit prototype zal tijdens het project wetenschappelijk onderbouwd worden door Radboud Universiteit Nijmegen en getest worden op locatie van Chain Logistics BV.

Tijdens dit project zullen de aanvragers een platform realiseren (mobiele oplossingen en cloudbased backend) op basis van blockchain technologie om het “ownership” van pakketten in de last-mile te kunnen verifiëren. Dit ten behoeve van bepalen van verantwoordelijkheid en verhaalbaarheid bij eventuele schades.
Dit doen aanvragers middels ontwikkeling op basis van de laatste Bitcoin Blockchain principes: Segregated Witness (nieuw principe bitcoin blockchain) en Lightning Network (nog te activeren bitcoin/blockchain protocol).

Door het ontwikkelen van deze dienst willen de aanvragers de eerder genoemde kosten reduceren en de markt van verzekeraars doorbreken: Het traditionele verzekeren van pakketten wordt vervangen door een frictieloze overdracht van goederen tegen gereduceerde transactie kosten, welke in de logistieke last-mile bewijsbaar en niet-wijzigbaar worden geadministreerd met behulp van Blockchaintechnologie.
Hierdoor ontstaat een volledige make-over vanuit klantenperspectief: Vervoerders helpen innoveren in zowel operational excellence en kostenefficiëntie als customer engagement.

Met dit project sluiten de samenwerkingspartners aan bij de strategische doelstellingen van de Topsector Logistiek, met name op het gebied van Thema 4. Ketenfinanciering. Men ontwikkelt een ICT dienst die het verzekeren en afhandelen van logistieke stromen vergemakkelijkt en inzichtelijk maakt. De hiervoor te ontwikkelen technologie vindt een cross-over met de sector HTSM-ICT. Hierin wordt gevraagd om tot relevante en praktische usecases voor deze blockchaintechnologie te komen, om zo de ambitie van voorloper op het gebied van ICT waar te maken.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Berkel-Enschot
Startdatum:
08-09-2017
Einddatum:
07-09-2019

Begunstigde:

Begunstigde:
Zoof-IT BV
Adres:
Rembrandt van Rijnlaan 23
Berkel-Enschot
Nederland
Partner(s):
Zoof-IT BV; Bitonic BV; Chain Logistics BV

Financiering

Rijk:
€ 79.810
Noord-Brabant:
€ 79.810
:
€ 79.810
Totaal publiek:
€ 239.432
Totaal privaat:
€ 325.017
Totale subsidiabele kosten:
€ 564.448

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag