Opwerking gebruikt SLS-printpoeder, de stap naar circulaire SLS 3D Printing

Opwerking gebruikt SLS-printpoeder: de stap naar circulaire SLS 3D Printing

3D printen is erg in trek en de jaarlijkse marktgroei van 30% is enorm. De printtechniek Selective Laser Sintering (SLS-proces) wordt breed toegepast door de industrie voor de productie van functionele kunststof onderdelen. Bij het SLS-proces wordt door middel van een laser poeder laag na laag gesmolten tot een vast product. Het SLS-proces is echter zeer inefficiënt. Dit komt doordat bij het sinteren in veel gevallen slechts 10% van het poeder in het eindproduct terecht komt.

Het restmateriaal (de overige 90%) wordt in het proces niet “gebruikt” en wordt gezien als afval. Dit komt doordat het restmateriaal moeilijk te recyclen is en niet meer direct bruikbaar. Het poeder is lange tijd op hoge temperatuur geweest en daardoor heeft chemische veroudering plaatsgevonden. Om de afvalstroom te verminderen wordt tot op heden verouderde PA-12 vermengd met “virgin” PA-12 (hierdoor ontstaat een PA-12 blend). Zelfs met het vermengen van nieuw poeder met materiaal dat al eerder in het SLS-proces is gebruikt, wordt er nog steeds vier kilogram PA-12 weggegooid per kilogram geprint product. Het SLS-proces zorgt voor een toenemende afvalberg van PA-12, dat geen toegevoegde waarde meer heeft en wordt gestort of verbrand.

De doelstelling van het project is de ontwikkeling van een volwaardige recycle-techniek waarmee verouderd PA-12 plastic vanuit de P1-SLS-printer kan worden gerecycled, zodat deze ingezet kan worden als grondstof voor het SLS-printproces. Het beoogde resultaat is een recycle-techniek waarmee gebruikt PA-12 volledig gerecycled kan worden. Hierbij moet de gerecyclede PA-12 dezelfde eigenschappen verkrijgen als de PA-12 die nu bij het printen wordt gebruikt. Doelstelling is dat het nieuw te ontwikkelen protoproces in totaal 500 kg gebruikt PA-12  plastic per batch kan opwerken (dit komt ongeveer overeen met 10.000 kg per maand).

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Eindhoven
Startdatum:
01-11-2016
Einddatum:
31-10-2018

Begunstigde:

Begunstigde:
Relay 3D B.V.
Adres:
Den Dolech 2 Matrix 1.32
Eindhoven
Nederland
Partner(s):
Relay 3D B.V.; 3D Print Lab B.V.

Financiering

Rijk:
€ 67.169
Noord-Brabant:
€ 67.169
Overig:
€ 316.706
Totaal publiek:
€ 451.045
Totale subsidiabele kosten:
€ 451.045

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag