Ontwikkeling van innovatieve prognostische melanoomtest

In dit project werken MLA Dx en Pathologie-DNA samen om de prognostische test voor vroege melanomen van MLA Dx verder te ontwikkelen en valideren. Melanomen komen steeds vaker voor en diagnose / prognose is extreem lastig, zeker als het vroege gevallen betreft. Melanomen zijn de zesde meest dodelijk vorm van kanker en Pathologie-DNA beaamt als potentiële eindafnemer van de test dan ook dat innovatie vereist is.

De test van MLA Dx is gebaseerd op methylatie van het LY75 gen. Dit is een unieke basis voor een biomarker – methylatie is namelijk inherent stabieler dan andere veel gebruikte biomarkers zoals mRNA of eiwitten. Dit betekent dat een praktijktoepassing klinisch veel relevanter en breder inzetbaar kan zijn, omdat er minder zorgen zijn over lastige opwerkprotocollen en sample handling procedures. MLA Dx brengt vanuit het MUMC+ fundamentele expertise mee als het op methylatie aankomt, wat een nog relatief jong onderzoeksgebied is waarin steeds meer interesse ontstaat. Pathologie-DNA profileert zich als het meest innovatieve diagnostische lab van Nederland en wil graag aan de voorhoede van innovatie blijven – de samenwerking met MLA Dx kwam dan ook logisch tot stand.

Door de samenwerking met Pathologie-DNA in deze vroege ontwikkelfase kan MLA Dx gelijk implementatie en praktijkervaring meenemen in de test ontwikkeling. Hierop volgt klinische validatie van de commerciële kit waarvoor Pathologie-DNA beschikt over een onmisbaar netwerk om aan schaarse samples te komen. Hiermee worden in dit project belangrijke stappen gezet om marktintroductie van de LY75 test te versnellen, terwijl er ook een technologisch en wetenschappelijk fundament wordt gelegd om brede toepassing mogelijk te maken en praktijkimplementatie te versoepelen.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Limburg
Projectlocatie
MAASTRICHT
Startdatum:
1-10-2020
Einddatum:
31-12-2021

Begunstigde:

Adres:
Oxfordlaan 55
MAASTRICHT
Nederland
Partner(s):
MLA Diagnostics; Pathologie-DNA

Financiering

Rijk:
€ 82.565
Noord-Brabant:
€ 33.390
Limburg:
€ 49.175
Overig:
€ 82.565
Totaal publiek:
€ 247.695
Totaal privaat:
€ 306.670
Totale subsidiabele kosten:
€ 554.365

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag