Offshore aquaculture

De Rijksoverheid wil dat in 2030 27% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen komt. In 2050 moet de energievoorziening helemaal geen CO2 meer uitstoten. Windenergie op zee speelt een grote rol in de overgang naar een duurzame energievoorziening (energietransitie). De rijksoverheid wil ook graag het ruimtegebruik van offshore windparken optimaliseren en daarom stimuleren dat er voorzieningen komen voor de offshore teelt van zeewier, mosselen, oesters, krab, kreeft en vis in deze delen van de Noordzee.

De schelpdierketen wil de productiecapaciteit uitbreiden. De productie is de afgelopen jaren teruggelopen van 100.000 ton naar 50.000 ton door een verminderde hoeveelheid nutriënten in het zeewater van de kweekgebieden. De huidige kweekwaters hebben niet de ruimte, daarom kiest de sector voor uitbreiding in de Noordzee.

Door de hogere zee toestanden buitengaats dient echter de hangcultuur bij slecht weer te kunnen worden afgezonken beneden de waterlijn, om loslaten en wegspoelen van de mosselen te voorkomen. Doel van dit project is de ontwikkeling van een afzinkbare ‘pen’ voor de mosselkwekerij.

Het einddoel is een groot deel van de mosselkweek op de Noordzee in windmolenparken te vestigen, waarmee een nuttig gebruik van deze ruimte tot stand komt en de mosselkwekers tot een grotere en snellere oogst kunnen komen. Tevens kan er de kweek van oesters, vis, krab, kreeft of zeewier plaatshebben.

De activiteiten van het project omvatten de opstelling van een programma van eisen, de ontwikkeling van een pilot constructie en het testen van de constructie op zee. Het te ontwikkelen product en de serviceverlening die ermee wordt mogelijk gemaakt is nieuw voor Nederland en de rest van de wereld.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Zeeland
Projectlocatie
SEROOSKERKE
Startdatum:
1-10-2020
Einddatum:
31-12-2021

Begunstigde:

Adres:
Oostkapelseweg 2A
SEROOSKERKE
Nederland
Partner(s):
Holding OOS-International Group B.V.; Machinefabriek Bakker B.V.; Leenaars Marine & Offshore Design B.V.

Financiering

Rijk:
€ 117.950
Zeeland:
€ 117.950
Overig:
€ 117.950
Totaal publiek:
€ 353.850
Totaal privaat:
€ 438.100
Totale subsidiabele kosten:
€ 791.950

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag