Modulair Assemblage Systeem Staalbouw (MASS)

Modulair Assemblage Systeem Staalbouw (MASS)

Naast een budgettair gunstig en snel bouwproces biedt staalbouw eindeloze mogelijkheden qua vormgeving, wat de mogelijkheid biedt grensverleggend te bouwen. Staalbouw heeft de unieke eigenschap dat het oneindig recyclebaar is zonder verlies van kwaliteitseigenschappen. Het vervaardigen van staalconstructie is een arbeidsintensief proces, waarvan handeling van materialen en ook fysieke belasting en veiligheid een wezenlijk onderdeel vormen. Het voorkomen van ongevallen is cruciaal. Handling kost tijd en tijd is kostbaar. Veelvuldig blootgesteld worden aan fysieke belasting leidt tot uitval, wat resulteert in onnodige kosten. Twee ander aandachtspunten zijn kwaliteit en capaciteit. Het verhogen van de kwaliteit leidt tot een beter product en reduceert faalkosten. Behoud of vergroten van capaciteit helpt de staalbouwbranche met het schrijnende tekort aan technisch geschoold personeel. Kostenreductie verbetert de concurrentiepositie, waardoor werkgelegenheid wordt behouden en verplaatsing richting lageloonlanden wordt voorkomen en mogelijk productie weer naar Nederland kan worden teruggehaald.

Modulair Assemblage Systeem Staalbouw (MASS)

Doel van het project is het ontwikkelen van een modulair, flexibel assemblage systeem (MASS) dat de handelingen in de productielijn voor stalen profielbalken automatiseert. Medewerkers worden ontlast, het productieproces kan worden vereenvoudigd en efficiënter worden ingericht. Het systeem is stapsgewijs uit te breiden en kan worden gekoppeld aan de veelal aanwezige zaag-boorinstallatie. Het unieke van deze (semi) automatische machine is dat flexibiliteit behouden blijft en capaciteit + kwaliteit worden vergroot tegen een lagere kostprijs. Ook is de machine op een later tijdstip uit te breiden tot een volautomaat. Met de MASS vindt er een verdere integratie van ICT in het productieproces plaats van ontwerpen, fabriceren en distribueren en zorgt voor een wezenlijke verandering van de industrie.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Zeeland
Projectlocatie
Kloosterzande
Startdatum:
01-03-2017
Einddatum:
28-02-2019

Begunstigde:

Begunstigde:
I.B.S. (Industrial Building Systems) B.V.
Adres:
Hof te Zandeplein 11
Kloosterzande
Nederland
Partner(s):
I.B.S. (Industrial Building Systems) B.V.; Weemaes B.V.

Financiering

Rijk:
€ 163.986
Zeeland:
€ 163.986
Overig:
€ 1.041.202
Totaal publiek:
€ 1.369.174
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.369.174

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier