Machine vision ATEX Robot

Voor ExRobotics uit Breda zijn explosieveilige ATEX/IECEx (hierna: ATEX) inspectierobots voor olie & gas, petrochemische industrie en tank- en windparken een belangrijke hightech groeimarkt. ExRobotics wil met projectpartner MWCL een sprong maken op gebied van autonome robotnavigatie. Nu moeten hulplijnen en codes op de grond worden aangebracht, wat niet altijd mogelijk is en die ook kunnen worden belemmerd. Extra sensortechnologie brengt voor een ATEX robot exponentiële problemen mee: de noodzaak warmteproductie af te schermen maakt extra sensors nodig, wat weer tot extra energieverbruik leidt en zo verder. ATEX certificatie betekent dat specifieke techniek nodig is om afvoer van warmte naar de omgeving, die een ontsteking kan veroorzaken, te voorkomen of inwendige ontsteking te weerstaan.

De oplossing denken de partners te hebben gevonden in machine vision: autonoom navigeren met alleen gebruik van visuele informatie, waardoor andere sensoren niet nodig zijn. Immers, de ruimte waarin wij wonen en werken, is vooral ontworpen om onze weg met visuele waarneming te vinden. Het doel van dit project is onderzoek en technologische ontwikkeling van een wereldwijd innovatieve op machine vision gebaseerde autonome besturing voor een alsdan volledig autonoom werkende inspectierobot voor gevaarlijke en potentieel explosieve omgevingen, waarbij enige assistentie van andere sensoren, GPS en digitale kaarten, anders dan cameravisie, achterwege blijft, bestaande uit:

  • Een module met de gehele machine vision functie en robotbesturing, een KI supercomputer.
  • Randapparatuur dat voldoet aan de ATEX voorwaarden, zoals voldoende warmteafvoer en de interface tussen machine vision en robotbesturing.

Het eindresultaat van het project moet zijn:

  • Een prototype ATEX robot uitgerust met een werkende en passende machine vison module, een passende warmteafvoer en besturingsinterface, conform ATEX voorwaarden.
  • Een prototype ATEX robot dat in staat is op een testterrein van een petrochemische fabriek, tankpark of leidingpark inspectiewerkzaamheden te verrichten, zonder assistentie van enige hulpbelijning of andere technieken als LIDAR, IR, radar, ultrasone peiling, GPS.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
BREDA
Startdatum:
12-8-2019
Einddatum:
31-1-2021

Begunstigde:

Adres:
Effenseweg 1
BREDA
Nederland
Partner(s):
ExRobotics B.V.; MWLC B.V.

Financiering

Rijk:
€ 45.523
Noord-Brabant:
€ 45.523
Overig:
€ 45.523
Totaal publiek:
€ 136.570
Totaal privaat:
€ 297.858
Totale subsidiabele kosten:
€ 434.428

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier