LogicLeap

LogicLeap

De sector Transport en Logistiek kampt met aantal serieuze problemen waar momenteel weinig tot geen passende oplossingen voor zijn:
• Vergrijzing en (hoog)conjunctuur zorgen voor grote spanningen en krapte op de arbeidsmarkt;
• De sector kampt met een slecht imago en is daardoor niet aantrekkelijk voor nieuwe toetreders;
• Technologische ontwikkelingen stellen hoge eisen aan het ‘fit for the job’ houden van de werkenden;
• In de sector werken veel arbeidsmigranten, de sector staat voor een uitdaging om aantrekkelijk te blijven voor dit potentieel;
• Het huidige bekostigde onderwijs kan de opkomende kwantitatieve en kwalitatieve vraag niet invullen,
• Het huidige leeraanbod kent een grote verscheidenheid aan losse trainingen, die niet worden gewaardeerd met een diploma en dus geen marktwaarde vertegenwoordigen ;
• Veel werkenden hebben hebben een kwalificatie op MBO-2 niveau en een negatieve leerervaring, ze worden in de toekomst echter wel geacht zich doorlopend te blijven ontwikkelen .

De projectpartners Vervoerscollege Venlo en Gilde BT zien kansen om deze problemen aan te pakken door de ontwikkeling van een digitale leeromgeving die door middel van een locatie-onafhankelijk, op maat gesneden opleidingsaanbod, met een Europa-breed erkende diplomering, de toetredingsdrempel voor toetreders verlaagd én de werkenden voor de sector behoudt door een op maat gesneden ontwikkelperspectief.

Om transporteurs, logistieke bedrijven en uitzendorganisaties te kunnen helpen met verbetering van zowel bedrijfsresultaten en employability van de medewerkers (ongeschoold t/m MBO2 niveau) zullen de partners een aantal (deel)producten en diensten gaan realiseren:
• IT-leerplatform, zijnde een platform incl. community voor medewerkers, begeleiders, docenten, leidinggevenden en examinatoren.
• Leerlijnen voor beroepschauffeurs en logistieke medewerkers, o.b.v. microlearnings en flash cards, adaptief (het past zich aan) aan niveau en voortgang individu.
• Gamification van persoonlijke ontwikkeling compliant aan EQF/NLQF middels Augmented Reality:
o Voor Chauffeursopleiding wordt er een koppeling tussen “Smart Driver Coaching Tool-data” en “BeroepsPraktijkVorming praktijkopdrachten” gerealiseerd, die middels “Augmented-Reality opdrachten” getraind en getoetst kunnen worden.
o Voor medewerkers worden “BPV-praktijkopdrachten” in “Augmented-reality” voor training en toetsing ontwikkeld.
• Medewerkersprofielen; ontwikkelen van profielen voor alle diverse typen van medewerkers en waardering van bijbehorende KPI’s. Het medewerkersprofiel is leading en zal compliant worden met de individuele ‘leerrekening” waardoor de medewerker zijn eigen profiel mee kan nemen naar een eventuele volgende werkgever.
• Security en communicatie module; om het mogelijk te maken om tijds- en locatie onafhankelijk de leerlijnen en praktijkopdrachten te kunnen benaderen vanuit alle mogelijke devices.

Op deze wijze wordt er een structurele bijdrage geleverd aan een leven lang leren en de arbeidsmobiliteit van de werkenden in de sector Transport en Logistiek. Dit leidt tot navolgende opbrengsten voor de sector:

• Ondernemingen gaan kosten besparen als de mensen langer bij hun bedrijf blijven werken, minder ziek zijn, minder schades en fouten maken en breder inzetbaar worden;
• Ondernemingen kunnen opleidingsbudgetten effectiever en efficiënter benutten, doordat ze zelf meer invloed en sturing krijgen;
• door de nieuwe methodieken nemen de leerintensiteit en motivatie van het in te zetten menselijke kapitaal toe, de arbeidsproductiviteit zal gaan stijgen;
• vanuit het principe ‘learning on the job’ en een directe toegang tot een 24/7 bereikbare leeromgeving zullen de medewerkers veel minder productie-uitval voor studie-uren hebben; daarnaast zal het risico dat de medewerkers de studie voortijdig afbreken afnemen door continue monitoring.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Limburg
Projectlocatie
VENLO
Startdatum:
06-08-2018
Einddatum:
30-06-2020

Begunstigde:

Begunstigde:
Vervoerscollege Venlo B.V.
Adres:
Vasco da Gamaweg 1
VENLO
Nederland
Partner(s):
Vervoerscollege Venlo B.V.; Gilde-BT Software BV

Financiering

Rijk:
€ 105.080
Limburg:
€ 175.859
:
€ 175.859
Totaal publiek:
€ 456.799
Totaal privaat:
€ 582.235
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.039.034

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier