Karpet van B-kwaliteit wol van het Kempisch Heideschaap

Het Kempisch heideschaap is een in vele opzichten duurzaam schaap. Het redt zich nog altijd uitstekend op een schraal dieet van heide, hard gras en onkruid dat na de graanoogst overblijft op de akkers. Waar dit schaap graast, verdwijnen houtige gewassen zoals berk, els en lijsterbes. Zelfs brandnetels en akkerdistels moeten eraan geloven. Deze eigenschappen maken van het Kempische heideschaap ook in de 21e eeuw een bruikbare beheerder van de zeldzaam geworden heideflora- en fauna in schaarse heidereservaten. Daarnaast wordt het schaap ook steeds meer ingezet voor natuurlijke begrazingsprojecten door gemeenten.

De marges is de schapenhouderij zijn niet groot en daarom is Wools of Holland enkele jaren geleden opgericht met het doel het verwaarden van de wol van in Nederland gehouden schapen, met als doel hier een extra inkomstenbron voor schaapshouders te creëren. Ondanks het feit dat de coöperatie Wools of Holland een winstoogmerk heeft, streeft zij eerlijke betalingen na, die mede ten goede komen aan de boeren en herders. Hierdoor kunnen deze boeren en herders meer aandacht geven aan kwaliteitsverbetering. Dit betekent een positieve verandering van bestedingen binnen deze supply-chain. Daarnaast levert wol, als duurzame grondstof met minimale footprint, een positieve bijdrage aan de textielindustrie, zoals die van fashion en interior design. Het stamboek van het Kempisch heideschaap heeft de wol van het schaap in Europa laten registreren als beschermd regionaal product.

Op dit moment is er door eerdere projecten van Wools of Holland een afzet van de A-kwaliteit (wol wordt gescheiden in een A en B-kwaliteit) van de wol van het Kempische Heideschaap. Er is zoveel wol aanbod van B-kwaliteit wereldwijd beschikbaar dat er voor deze wol geen interesse is. Aangezien er jaarlijks ongeveer 20.000 kg wol van B-kwaliteit van het Kempische Heideschaap beschikbaar is (die momenteel weggegooid wordt of zeer laagwaardig als vulling of isolatiemateriaal wordt toegepast) is dit een ongewenste verspilling van natuurlijke grondstof. Door toename van het aantal Kempisch heideschapen, neemt ook de jaarlijkse hoeveelheid B-wol toe.

De B-kwaliteit wol is momenteel een kostenpost voor de schaapsherders. Wools of Holland heeft het idee om samen met Best Wool Carpets uit Best en met SKONNE uit Eindhoven een duurzame hoogwaardige wollen karpet te gaan ontwikkelen uit de B-kwaliteit wol. De partners denken door was-, kaard- en spintechnieken de wol zodanig zuiver te krijgen, dat er karpet mee kan worden geproduceerd.

Indien succesvol, is de marktpotentie voor het wollen karpet uit B-kwaliteit van het Kempisch heideschaap groot. Het regionale karakter en de Eu registratie als regionaal product maakt het karpet tot een interessante propositie. De markt voor wollen karpetten is dermate groot, dat het nieuwe karpet als “special” direct, nadat aangetoond is dat het karpet op industriële schaal te produceren is, de markt zal veroveren. De verwachting is dat er een omzet van ongeveer 750.000 euro tot 1 miljoen euro in het eerste jaar na de marktintroductie kan worden gerealiseerd en dat deze binnen drie jaar naar een omzet van rond de 2 miljoen euro kan groeien.

De ontwikkeling behelst een crossover tussen de internationale topsectoren Agrofood en de nationale topsector Biobased. Met de resultaten van dit project kan er op duurzame wijze een circulair wollen karpet geproduceerd worden van een reststroom uit Agrofood sector. Het gebruik van reststromen uit deze sector als grondstof voor de interieur sector levert een belangrijke bijdrage aan de overgang naar de ‘circulaire economie’.

Zowel regionaal, nationaal als over de landgrenzen biedt dit project weer nieuwe kennis. Voor de uitvoering van dit project vragen de partners een bijdrage van € 105.262,50,- van MIT. De subsidie zorgt voor een vliegwieleffect waarmee de partners het project sneller en beter kan uitvoeren.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
BEST
Startdatum:
01-10-2018
Einddatum:
31-03-2020

Begunstigde:

Begunstigde:
Best Wool Carpets
Adres:
Kanaaldijk 3
BEST
Nederland
Partner(s):
Best Wool Carpets; SKONNE; Wools of Holland Coöperatie U.A.

Financiering

Rijk:
€ 17.458
Noord-Brabant:
€ 17.458
Overig:
€ 17.458
Totaal publiek:
€ 52.375
Totaal privaat:
€ 64.844
Totale subsidiabele kosten:
€ 117.219

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag