Integrated Safety for Deeply Embedded Systems Software (ISAFE)

Integrated Safety for Deeply Embedded Systems Software (ISAFE)

Veiligheid is één van de belangrijkste ontwerpeisen in ‘deeply embedded’ systeem software in veiligheidskritische applicaties zoals auto’s, treinen, vliegtuigen, medische apparatuur, nucleaire installaties en de infrastructuur die daarbij hoort. Mede door de opkomst van het ‘Internet of Things’ (IoT) en ‘Cloud Computing’ vindt meer en meer integratie van systemen plaats en wordt de rol van (veilige) software in deze systemen van steeds kritischer belang. Daarnaast bevinden specifieke ontwikkelingen zoals ‘Advanced Driver Assist Systems’ (ADAS) voor auto’s zich in een stroomversnelling die in de komende 1 tot 5 jaar tot een enorme groei van de vraag naar geïntegreerde veiligheidsoplossingen voor softwareontwikkeling zal leiden.

Veiligheidsstandaards hebben een lange historie in industriële systeemontwikkeling en focussen zich op het borgen van de veiligheid (‘functional safety’), oftewel het voorkomen van lichamelijk letsel. Veiligheidsstandaards bestaan al lang, maar zijn van oudsher meer gericht op hardware dan op software. Bij recente updates van de standaards is daar verandering in gekomen, zoals in de standaard voor elektrische systemen in personenauto’s (ISO 26262) en de DO-178C standaard voor de luchtvaart. Voor zowel hardware als software geldt dat veiligheid een geïntegreerde aanpak vereist.

Met het ISAFE project beogen de projectpartners een geïntegreerde continue aanpak te creëren voor het ontwikkelen van software die aan veiligheidseisen voldoet. In dit softwareontwikkelingsproces zet Verum’s Dezyne software tool een applicatie design om naar C of C++ code. Omdat software tools de veiligheid van dergelijke ‘safety-critical’ systemen kunnen beïnvloeden, schrijven veiligheidsstandaarden voor dat dergelijke software tools gekwalificeerd worden. In dit ISAFE project wordt de kwalificatie van software tools, in verschillende fasen van het softwareontwikkelingsproces, verder geïntegreerd.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Waalre
Startdatum:
01-09-2016
Einddatum:
31-08-2018

Begunstigde:

Begunstigde:
Verum Software Tools B.V.
Adres:
Laan van Diepenvoorde 6
Waalre
Nederland
Partner(s):
Verum Software Tools B.V.; Solid Sands B.V.

Financiering

Rijk:
€ 80.134
Noord-Brabant:
€ 80.134
Overig:
€ 397.046
Totaal publiek:
€ 557.313
Totale subsidiabele kosten:
€ 557.313

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag