Hygiënische vuller

In dit MIT Zuid R&D-samenwerkingsproject met de innovatieve Brabantse MKB-penvoerder GKS Packaging (Eindhoven, penvoerder) en de Gelderse MKB-er TOP BV (Wageningen) wordt een betaalbare, hygiënische afvulunit voor vloeistoffen met een verlengde houdbaarheid ontwikkeld en als prototype gebouwd en onderzocht. De doelstelling van deze R&D-samenwerking is om op basis van de te ontwikkelen kennis op het gebied van decontaminatiemechanismen en de relaties tussen grondstof, proces, vulstap en eindkwaliteit een prototype van een aseptische robotvuller te ontwikkelen, te bouwen en te testen. Het project kent een doorlooptijd van 24 maanden en een projectomvang van €498.500; het consortium vraagt hiervoor €174.474 subsidie (35%).

Dit project richt zich voornamelijk op de (internationale) topsector AgriFood (RIS3 Zuid-Nederland). Generiek richt dit project zich binnen de innovatieagenda van de Topsector AgriFood op zowel meer met minder (minder afval door minder derving), hogere toegevoegde waarde (koelvers i.p.v. ambient houdbaar/gepasteuriseerd of gesteriliseerd) en (in mindere mate) internationaal leiderschap (export van technologie). Het project valt binnen alle drie Hoofdlijnen van het strategisch kader voor stimulering van de Zuid-Nederlandse AgriFood sector (Brainport2020 samenwerkingsverband met Strategic Board Delta Region) t.w. Smart food (ontwikkeling van een innovatief ecosysteem), Healthy food (dit project levert vers en toch houdbare producten en levert netto beter voedsel met meer functionele inhoudsstoffen) en Sustainable food (toegevoegde waardecreatie in de keten door forse reductie van derving (minder afval; minder verspilling)). Het project kan binnen het innovatieprogramma AgriFood geplaatst worden binnen de twee Roadmaps Hoogwaardige Producten en Voedselveiligheid: verhogen van het beschermingsniveau van consumenten en het minimaliseren van veiligheidsrisico’s d.m.v. onderzoek naar verwerkingsmethodes.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
EINDHOVEN
Startdatum:
01-01-2018
Einddatum:
31-12-2019

Begunstigde:

Begunstigde:
GKS PACKAGING
Adres:
Steenoven 18
EINDHOVEN
Nederland
Partner(s):
GKS PACKAGING; TOP

Financiering

Rijk:
€ 77.625
Noord-Brabant:
€ 77.625
:
€ 77.625
Totaal publiek:
€ 232.875
Totaal privaat:
€ 356.829
Totale subsidiabele kosten:
€ 589.705

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier