Handheld Molecular Contaminant Screener (HMCS)

Voedselkwaliteit, voedselfraude en voedselschandalen vormen tegenwoordig een groot probleem. Belangrijke voorbeelden van recente voedselrampen zijn het Nederlandse Fipronil eier-schandaal (2017), het Franse Salmonella babymelkschandaal (2017) en meer recent het Listeria-vleesschandaal (2019). Deze schandalen hebben niet alleen gevolgen voor de gezondheid gehad, maar hebben ook geleid tot enorme economische verliezen, banenverlies en schade aan de reputatie van de Nederlandse en Europese agrofood-industrie, die er trots op is de beste ter wereld te zijn.

De huidige geavanceerde screeningsmethoden vinden plaats in laboratoria en zijn tijdrovend en duur (tot € 100 – €200 per uur testkosten in centrale laboratoria). Tegen de tijd dat de resultaten bekend zijn, bevindt het voedsel zich al in de verwerkingsfase of in de supermarkten. In dit project zullen Next Generation Sensors BV (Maastricht), CeraCarbon BV (Stein) en Hositrad Holland BV (Hoevelaken) hun krachten bundelen om dit probleem aan te pakken door het “lab naar het sample” te brengen voor snelle detectie van verontreinigingen op locatie met behulp van Handheld Molecular Contaminant Screener (HMCS): een draagbaar diagnostisch apparaat voor agrofood toepassing, op basis van massaspectrometrie. HMCS stelt voedingsbedrijven in staat om voedsel of voedingsproducten te testen op contaminanten (bijv. Pesticiden, antibiotica, bacteriën enz.) voordat voedsel wordt opgehaald van de boerderijen en in verschillende stadia van de voedselwaardeketen belandt. We hebben de waarde van onze voorgestelde oplossing gevalideerd door met potentiële klanten en belangrijke opinieleiders in zowel de EU als wereldwijd te spreken.

In dit gezamenlijke R&D-project zullen NG Sensors, CeraCarbon en Hositrad nieuwe miniatuurversies van essentiële componenten ontwikkelen en toepassen in de volgende versie van HMCS. Dit omvat de snelle monsteropname-eenheid, de quadruple massaspectrometer en elektronica, de vacuümkamer en de behuizing van het instrument. Het project start in oktober 2020 en heeft een looptijd van 24 maanden. De totale omvang van het project wordt geschat op 13.000 uren en een investering van € 177,5 duizend in afschrijving van materiaal en uitrusting, wat resulteert in een totaal projectbudget van € 987,5 duizend. Het project sluit aan bij de internationale topclusters ‘Agrofood’ en ‘Chemie & Materials’ en vormt een cross-over naar het landelijke topcluster ‘Life Sciences & Health’.

De succesvolle afronding van het project stelt NG Sensors in staat om pilotprojecten uit te voeren met potentiële klanten als Friesland Campina, PHW en WFBR als een essentiële stap op weg naar marktintroductie in 2023. Deze agrofood-oplossing zal naar verwachting in 2026 een omzet behalen van bijna €20 miljoen. Daarnaast is de bewezen toepasbaarheid van deze oplossing ook een belangrijke mijlpaal voor NG Sensors om te kunnen concurreren met nieuwe klanten in andere marktsegmenten, zoals Life Science & Health en security. Voor CeraCarbon maakt de bewezen toepassing van hun technologie in deze instrumentele vacuümtoepassing de weg vrij voor een bredere toepassing van hun hybride materiaaloplossing in andere hightech vacuümtoepassingen, waarbij CeraCarbon naar verwachting de komende 5 jaar €1 miljoen extra inkomsten zal genereren. Voor Hositrad wordt verwacht dat de bewezen toepasbaarheid van een snelle monsteropname-eenheid in de komende vijf jaar een omzet van €500 duizend zal genereren.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Limburg
Projectlocatie
MAASTRICHT
Startdatum:
1-10-2020
Einddatum:
30-9-2022

Begunstigde:

Adres:
Gaetano Martinolaan 85
MAASTRICHT
Nederland
Partner(s):
Next Generation Sensors B.V.; CeraCarbon B.V.; Hositrad B.V.

Financiering

Rijk:
€ 167.562
Limburg:
€ 167.562
Overig:
€ 167.562
Totaal publiek:
€ 502.688
Totaal privaat:
€ 622.375
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.125.062

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag