Gamen Voor Lucht

Gamen Voor Lucht

Voor kinderen met een longziekte vormen de dagelijkse ademhalingsoefeningen een grote belasting, omdat zij deze oefeningen als saai en vervelend ervaren. De therapietrouw van deze oefeningen, die tot wel 2 uur per dag kunnen duren, is laag, vaak niet hoger dan 30%. Naast medische problemen heeft de dagelijkse strijd om de oefeningen uit te voeren een negatieve impact op het hele gezin. Met de ontwikkeling van een serious game voor kinderen van 4 t/m 14 jaar met cystic fibrosis (CF) en astma komt Wind Tales hier in tegemoet.

De serious game is adem-gestuurd en de ademhalingsoefeningen en longfunctiemetingen zijn in de gameplay ‘verborgen’. Ze kunnen daarom onbewust worden uitgevoerd. Het spel is leuk en uitdagend en sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. De game voor astmapatiënten wordt gepositioneerd als een consumentenproduct, terwijl de CF-game als eHealth tool op de markt wordt geïntroduceerd. Hierbij kan de behandelaar op afstand de verrichtingen van de patiënt en de longfunctie monitoren en bovendien, via de dashboard, de ademhalingsoefeningen aanpassen waar nodig. De hoofddoelstelling van het project “Gamen Voor Lucht” is om de serious game en de daarbij behorende randapparatuur: a) te ontwikkelen tot CE-gecertificeerde medische producten, en b) te valideren m.b.t. het verhogen van de therapietrouw.

In dit project vinden de volgende ontwikkel-activiteiten plaats:

  • Game: Een eerste prototype is beschikbaar. In dit project worden meer ademhalingsoefeningen ingeprogrammeerd, evenals oefeningen op basis waarvan de longfunctie gemeten kan worden.
  • Game controllers: Een prototype van een door Wind Tales gepatenteerde adem-gestuurde spirometer game controller, waardoor de patiënt ademt om de game aan te sturen en tegelijk de longfunctie gemeten wordt, is beschikbaar. Dit prototype wordt verder ontwikkeld.
  • Interfaces: Daarnaast worden interfaces ontwikkeld om een biometrisch shirt en een microfoon aan te kunnen sluiten als adem-gestuurde game controllers. Tevens wordt een productie en assemblagelijn voor de spirometer game-controller ontwikkeld. Het dashboard voor de behandelaar en de online community voor de patiënt worden ontwikkeld op basis van beschikbare functionele specificaties.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Limburg
Projectlocatie
HEGELSOM
Startdatum:
01-12-2016
Einddatum:
30-11-2018

Begunstigde:

Begunstigde:
Wind Tales B.V.
Adres:
Stationsstraat 134A
HEGELSOM
Nederland
Partner(s):
Wind Tales B.V.; Demcon Advanced Mechatronics Zuid BV; Topicus Zorg 2e lijn BV

Financiering

Rijk:
€ 79.362
Noord-Brabant:
€ 3.996
Limburg:
€ 75.366
Overig:
€ 831.387
Totaal publiek:
€ 990.111
Totale subsidiabele kosten:
€ 990.111

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag