Fungal Protect

De teelt van suikerbieten vormt een belangrijke economische activiteit in de Nederlandse agrarische sector, zo ook in Zuid-Nederland. Naast aardappelen, tarwe en snijmaïs is de suikerbiet één van de meest geteelde gewassen in Nederland. Het bevorderen van de groei van suikerbieten en het voorkomen van ziekten en plagen in het gewas is dan ook belangrijk voor de sector. Een bedreiging voor de suikerbietenteelt is de destructieve vraat van plaaginsecten als de bietenkever (Atomaria linearis). Bietenkevers vreten boorgaatjes in de wortel en het hypocotyl van het kiemende, kwetsbare bietenplantje. Hierdoor worden jonge bietenplanten aangetast of kunnen ze zelfs afsterven. In de suikerbietenteelt werden tot voor kort de pesticiden neonicotinoïden ingezet om de ontwikkeling van de bietenkever te voorkomen. Eind 2018 werd het gebruik van neonicotinoïden met onmiddellijke ingang verboden waardoor de suikerbietenteelt ernstig wordt bedreigd. De verwachting is dat de plaag van bietenkevers de komende jaren significant toeneemt, omdat de populatie niet meer wordt bestreden met neonicotinoïden. Wanneer er geen duurzaam alternatief gevonden wordt, kan een aanzienlijk deel van de bietenoogst verloren gaan volgens de Europese suikerindustrie. Meer vraatschade voor de bietenboeren is een reëel risico waarbij in het extreemste geval alle gezaaide bieten worden opgevreten zodra ze ontkiemen.

Voor de ontwikkeling van een biologisch en duurzaam alternatief voor neonicotinoïden hebben Landbouwbedrijf C. van den Hoek C.V. en Biomygreen B.V. (advies- en innovatiecentrum voor duurzaam bodemgebruik) een samenwerking opgezet. Zij willen een duurzame bodemverbeterende aanpak op basis van inheemse bodemschimmels gecombineerd met bacteriën ontwikkelen. Deze duurzame aanpak leidt er toe dat de weerbaarheid van suikerbietenplanten tegen bietenkevers wordt verhoogd en de groei van de planten wordt bevorderd. Zo kan de toepassing van bodemschimmels effectief zijn en voorkomen dat planten van suikerbieten worden aangetast. De bacteriën kunnen de groei van de planten bevorderen, zowel onder- als bovengronds. De duurzame aanpak gaat Fungal Protect heten. Fungal Protect zal daarmee een belangrijk onderdeel gaan vormen van een duurzame aanpak in de akkerbouw in het belang van de bietenteelt.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Zeeland
Projectlocatie
DREISCHOR
Startdatum:
1-1-2020
Einddatum:
31-12-2021

Begunstigde:

Adres:
Zuid Langeweg 1
DREISCHOR
Nederland
Partner(s):
Landbouwbedrijf C. van den Hoek C.V.; Soil Best BV

Financiering

Rijk:
€ 85.479
Zeeland:
€ 85.479
Overig:
€ 85.479
Totaal publiek:
€ 256.436
Totaal privaat:
€ 317.492
Totale subsidiabele kosten:
€ 573.929

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag