Flying Bud Inspector

Aanvragers zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is om een bloembed te monitoren met visiontechnieken en uiteindelijk een automatische voorspelling te doen van de bloemenproductie over enkele dagen. Wereldwijd is er echter geen systeem beschikbaar dat hierin kan voorzien. Zodoende slaan Jamafa en Control Digit de handen ineen voor de ontwikkeling van de “Flying Bud Inspector”.

Het consortium wil de markt bedienen met een intelligent oogstvoorspellingsysteem voor snijbloemen (rozen). Hiertoe beoogt men de ontwikkeling van een camerasysteem wat gedragen kan worden door een drone. Het werkingsprincipe zal berusten op softwarematige intelligentie i.c.m. beeldherkenning om de knoppen van snijbloemen te herkennen en op basis van relevante parameters (zoals weersvoorspelling, bevochtigingsgraad en groeicurve) te kunnen voorspellen hoeveel knoppen over drie dagen gereed zijn voor verkoop. Doelstelling is met behulp van dit systeem de onzekerheid tussen oogstvoorspelling en daadwerkelijke oogst te reduceren van +/- 20% naar +/- 5%.

Beide partijen hebben uitgebreide ervaring met op vision-technology gebaseerde systemen. Voor Control Digit is het de core business, voor Jamafa is het de go-to technologie in hun gamma aan sorteermachines. Beide ondernemers kennen als geen ander de sterke en zwakke kanten van vision, waardoor dit samenwerkingsverband uitermate geschikt is voor het uitvoeren van dit project.

Jamafa en Control Digit willen hun nieuwe systeem als een webservice gaan aanbieden. Telers kopen een startset, bestaande uit een sensorsuite voor het meten van de omgeving (onder meer temperatuur, CO2, relatieve luchtvochtigheid, lichtintensiteit, daglengte) en uit een drone en camera. De camerabeelden kunnen dan door telers geüpload worden in het portal van Jamafa en Control Digit, alwaar de beelden geanalyseerd, verrijkt (met bv. weersvoorspellingen) en geïnterpreteerd worden. Vanuit het portal wordt vervolgens een oogstvoorspelling geleverd. De samenwerkingspartners voorzien de toegang tot hun systeem op abonnementsbasis in te richten. De hoogte van de abonnementen zal afhangen van de resultaten van het project. In het project bepaalt men de potentiële extra inkomsten voor telers als gevolg van de verbeterde oogst, de partners zullen de abonnementshoogte relateren aan de verwachte extra opbrengsten door daar een percentage voor te kiezen, waarschijnlijk tussen de 5-10% afhankelijk van de betrouwbaarheid.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Limburg
Projectlocatie
Kelpen-Oler
Startdatum:
01-10-2017
Einddatum:
30-09-2019

Begunstigde:

Begunstigde:
Jamafa Machinery B.V.
Adres:
Grathemerweg 78
Kelpen-Oler
Nederland
Partner(s):
Jamafa Machinery B.V.; Control Digit B.V.

Financiering

Rijk:
€ 79.599
Noord-Brabant:
€ 30.959
Limburg:
€ 48.641
:
€ 79.599
Totaal publiek:
€ 238.798
Totaal privaat:
€ 295.654
Totale subsidiabele kosten:
€ 534.452

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag