Femiscope voor zelfonderzoek

Femiscope voor zelfonderzoek

TeleMedicine is het op afstand verlenen van zorgdiensten door gebruik te maken van informatie en communicatietechnologie (ICT). Door inzet van TeleMedische diensten in het zorgproces kan een hoge mate van efficiency, zorgkwaliteit en een reductie van de zorgkosten worden bereikt. TeleGynaecologie bestaat op het moment nog niet als TeleMedicine dienst.

Met dit MIT R&D project willen de partners een nieuw Femiscope totaalconcept voor zelfonderzoek ontwikkelen. Het Femiscope totaal concept bestaat uit een innovatief speculum, een communicatie unit en een app voor begeleiding van de vrouwen en duiding van de beelden. De huisarts kan praktijkassistenten handelingen over laten nemen voor het vaststellen van het moment van vruchtbaarheid, bij het maken van uitstrijkjes maken en bij controle van spiraaltjes. De huisarts kan de beelden op afstand controleren. Hierdoor kan de huisartsenpraktijk efficiënter georganiseerd worden.

De nieuwe Femiscope voor zelfonderzoek vormt één van de pijlers voor nieuw te ontwikkelen TeleGynaecologie diensten binnen TeleMedicine. Door het uitvoeren van gebruikerstesten met vrouwen in samenwerking met huisartsen, gynaecologen en fertiliteitsklinieken worden randvoorwaarden onderzocht.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Limburg
Projectlocatie
SITTARD
Startdatum:
02-09-2016
Einddatum:
31-08-2018

Begunstigde:

Begunstigde:
Femiscope BV
Adres:
Poststraat 8
SITTARD
Nederland
Partner(s):
Femiscope BV; Technique Plastique BV

Financiering

Rijk:
€ 92.165
Limburg:
€ 92.165
Overig:
€ 434.494
Totaal publiek:
€ 618.824
Totale subsidiabele kosten:
€ 618.824

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag