Projectfoto van het MIT Zuid R&D project Energiezuinig Untrafiltratie waterbehandelingsysteem voor zwembaden

Energiezuinig Untrafiltratie waterbehandelingsysteem voor zwembaden

Horrichs Apparatenbouw BV is een producent van diverse filtersystemen voor diverse toepassingen. Postma & Roling Sport Management Consultants BV is een exploitant van diverse binnenzwembaden.

Het gebruik van de zwembaden is in de afgelopen vijftig jaar explosief gestegen, ca. 70.000.000 (70 miljoen) bezoekers maken jaarlijks, alleen al in Nederland, gebruik van een openbaar toegankelijk zwembad. Veel zwembaden zijn in eigendom en beheer bij gemeenten, zorginstellingen, scholen, hotels, recreatieparken, campings en particulieren. In Nederland zijn alleen al bij gemeenten ca. 700 openbaar toegankelijke zwembaden, het totale aantal zwembaden is meer dan het dubbele en de Europese markt is zeker ca. 100 keer zo groot.

Nieuwe wet op de zwembaden WHVBZ. Op 1 januari 2021 gaat de nieuwe wet op de zwembaden in. Het wordt de zwembaden niet meer voorgeschreven hoe ze moeten werken, maar er wordt alleen nog gecontroleerd op de uitkomsten van de watermonsters van de zwembaden. De parameter van het gebonden chloorgehalte gaat per 1 januari 2021 van maximaal 1,0 milligram gebonden chloor per liter zwemwater naar 0,6 milligram gebonden chloor per liter zwemwater. Aan de eis van 0,6 milligram gebonden chloor per liter kunnen de zwembaden alleen maar halen als er vele malen zoveel zwemwater wordt ververst ten opzichte van de huidige cycli. Het aantal cycli verschilt per zwembad (afmetingen HxDxB) en daar valt geen vaste norm aan te geven. De verlaging van de norm gebonden chloor zal dus leiden tot een substantiële hogere energieconsumptie ten opzichte van de huidige situatie.

Doelstelling van aanvragers is om een nieuw filter / waterbeheerssysteem te ontwikkelen die veel fijnere, veel kleinere, deeltjes vuil uit het zwembadwater kan filtreren. Hierdoor wordt er minder vuil in het zwembad verbrand en ontstaat er minder gebonden chloor. Daarnaast wordt door een betere filtertechniek het chloorverbruik en het gebonden chloorgehalte sterk verminderd en het aantal liters te verversen zwemwater per zwemmer minimaal. Met dit nieuwe filter / waterbeheerssysteem kunnen zwembaden ook het douche en het spoelwater bij het reinigen van het zwembad hergebruiken.

Het project past bij de topsectoren waar Zuid-Nederland op wil excelleren, te weten: HTSM Mechatronics bij subthema Smart Control, Smart Manufacturing en Smart Design. Tevens sluit het project aan bij roadmap 15 op subthema’s: Nanosized & Nanostructured materials en Geavanceerde Materialen. Naast de topsector HTSM sluit het project aan bij topsector Energie op de thema’s: Urban Energy. Daarnaast sluit het project door zijn Hightech ambitieniveau aan bij de wens van TKI Maritiem om aan te sluiten bij Smart Industry (HTSM).

In het jaarverslag van 2020 komen begunstigden Horrichs en Postma aan het woord. Lees hier het gehele interview.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Limburg
Projectlocatie
SUSTEREN
Startdatum:
01-10-2018
Einddatum:
31-01-2020

Begunstigde:

Begunstigde:
Horrichs Apparatenbouw BV
Adres:
Rafaelweg 36
SUSTEREN
Nederland
Partner(s):
Horrichs Apparatenbouw BV; Postma & Roling Sport Management Consultants BV

Financiering

Rijk:
€ 80.625
Limburg:
€ 80.625
Overig:
€ 80.625
Totaal publiek:
€ 241.875
Totaal privaat:
€ 358.653
Totale subsidiabele kosten:
€ 600.528

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag