e-LEARN-IT

Veel leerlingen zijn enorm afhankelijk van de leerkracht, die door verdeelde aandacht niet altijd de meest optimale leerontwikkeling kan bereiken per kind. Dit wordt verergert door het lerarentekort en de hieruit voortvloeiende hoge werkdruk en wisselende invalkrachten resulterend in minder persoonlijke aandacht voor de kinderen. Deze kinderen lopen dan vaak een leerachterstand op, zeker diegenen die moeite hebben met taal door dyslexie of achtergrond. Daarnaast bewegen kinderen tegenwoordig veel te weinig, terwijl beweging er juist voor zorgt dat kinderen beter leren en de cognitieve vaardigheden toenemen. Naar aanleiding van deze problematieken willen wij met dit project een bijdrage leveren om gepersonaliseerd en bewegingsvrij onderwijs (ook op afstand) te realiseren waarbij tevens het gebruik van plaatsgebonden schermen kan worden
teruggebracht.

Zoals genoemd, zijn er steeds meer kinderen die problemen ervaren met de Nederlandse taal. Zo’n 10% van alle kinderen heeft een taalachterstand, en dit kan grote gevolgen hebben voor het maatschappelijk functioneren op volwassen leeftijd. Om deze taalachterstand in te halen kunnen kinderen onder behandeling gaan bij een logopedist. De logopediesector heeft echter ook met problemen te kampen. Het vak dreigt steeds minder aantrekkelijk te worden door de lage vergoedingen en hoge werkdruk. Daarmee dreigt ook op deze route voor het aanpakken van leerachterstand aanzienlijk ingeboet te worden. Door het ontwikkelen van nieuwe spraaktechnologie voor gebruik in de logopediepraktijk kunnen we een belangrijke bijdrage leveren in het opnieuw versterken van deze route.

Het doel is om binnen 2 jaar een in-ear digitale leerassistent te ontwikkelen voor het onderwijs, een zelfreflecterend auditief systeem uitgerust met technologie die het mogelijk maakt om (taal)onderwijs zeer persoonlijk en op maat te maken, en daarnaast bewegingsvrij leren mogelijk maakt. Hiervoor wordt innovatieve spraaktechnologie ontwikkeld die geschikt is voor het herkennen van kinderstemmen, en welke naast het corrigeren van fouten ook kan noteren wat de gebruiker daadwerkelijk als klankenserie zei. Dit in plaats van wat de intentie was om te zeggen zoals commerciële spraakcomputers (Siri, Google, etc) doorgaans nastreven. Door nu de exacte uitspraak vast te leggen is de software juist geschikt voor gebruik in de logopediesector, zeker bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Door deze zelfde technologie is het ook mogelijk om basis taalontwikkeling en leren lezen in de breedte effectiever te maken. Met dit project zullen dan ook twee verschillende markten worden aangesproken: logopedie en school/thuis onderwijs.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
EINDHOVEN
Startdatum:
1-1-2021
Einddatum:
31-12-2022

Begunstigde:

Adres:
Croy 7F
EINDHOVEN
Nederland
Partner(s):
FreeSense Solutions B.V.; d-centralize B.V.

Financiering

Rijk:
€ 100.000
Noord-Brabant:
€ 100.000
Overig:
€ 100.000
Totaal publiek:
€ 300.000
Totaal privaat:
€ 373.250
Totale subsidiabele kosten:
€ 673.250

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag